Issuu on Google+

grundbok – komplett ­läromedelspaket i svenska utformat efter Lgr 11! Är Portal rätt för mig?  ag söker nyskrivet material i svenska 7-9, 100% utformat J efter Lgr 11.  ag vill låta klassen arbeta tillsammans, och samtidigt kunna J individanpassa undervisningen till varje enskild elev.  ag vill ha ett material där eleverna möter den svenska de J har användning för i sitt fortsatta liv.  ag vill ha ett material som aktivt utvecklar läsförmågan J hos mina elever.  ag vill ha ett material med digitala möjligheter. J Portal tas fram i samarbete med dig på vårt Lab. På Portal Lab kan du följa och delta i utvecklingen av hela läromedels­ paketet och lämna dina synpunkter, tankar och idéer på den fortsatta utgivningen! Välkommen in på gleerups.se/labportal. Grundbok Fördjupning 1 Fördjupning 2 Elevwebb Lärarwebb 264 s ca 200 s ca 150 s skollicens 12 mån skollicens 12 mån 40-67556-9 40-67601-6 40-67600-9 40-67615-3 40-67616-0 285:P 215:P 195:P 1 995:P 1 995:- Vill du ha mer information? Beställ boken Kontakta oss gärna på 040-20 98 00 eller via gleerups.se. Våra tryckta och digitala lärverktyg är utvecklade i nära samarbete med lärare för att säkra framgångsrikt lärande. Det finns en webb som komplement till de flesta av våra tryckta läroböcker. Prova en webb gratis på gleerups.se. Vid beställning av boken ange ISBN 978-91-40-67556-9 SMAKPROV Senait Bohlin, Cecilia Brunosson, Liza Greczanik & Magnus Johansson 400514 Denna bok får ej säljas


Portal smakprov 2012

Related publications