Issuu on Google+

...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Igrokazi i recitali > »ŽIVO V... 1 of 4 http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie... »ŽIVO VRELO« - uz prvopričesničko slavlje (Mak, travanj 2002.) MAKOV PRIJEDLOG ZA PRVOPRIČESNIČKO SLAVLJE Priredila: s. Bernardina Crnogorac PRIPREMA PROSTORA I REDOSLIJED ZBIVANJA Prvopričesnički krasnoslov “Živo vrelo” izvode djeca nakon obnove krsnih obećanja. S jedne strane oltara na vidno mjesto treba staviti veću posudu s uvenulim cvijećem. S druge strane staviti zdenac s vodom, a do zdenca jednu veću psoudu bez cvijeća ili pripremiti mjesto za ruže oko zdenca. Svaki prvopričesnik u ruci drži svoju bijelu ružu (a ispod cvijeta o jednu grančicu može se objesiti i osobna slika). Svatko dobije svoj tekst, koji može čitati ili naučiti naizust. Svako dijete s ružom u ruci, jedno za drugim, ide prema oltaru, do posude s uvenulim cvijećem. Trenutak zastane, pogleda uvenulo cvijeće i počne govoriti tekst, idući polako prema zdencu. Nakon izgovorena teksta svoju ružu sa slikom stavlja na pripremljeno mjesto. Ako je manji broj prvopričesnika, svako dijete čita svoj tekst, a ako ih je puno, tada ih oltaru pristupa 5-6 zajedno, ali samo jedno dijete govori tekst, a potom svi stavljaju ružu na pripremljeno mjesto. Kada se svi izredaju, svećenik zaključi s molitvom i nastavi prikazanje. UVODNI DIO Krasnoslov počinje ulomkom iz Svetoga pisma. Čitaju ga ili nauče naizust jedan stariji mladić i djevojka, koji predstavljaju Isusa i Samarijanku, po mogućnosti što vjernije odjeveni. Mladić dolazi trenutak prije djevojke i sjedne kraj zdenca. Za koji trenutak dolazi i djevojka, noseći na ramenu posudu za vodu, te počinje razgovor: ISUS: Daj mi da se napijem! SAMARIJANKA: Kako ti, Židov, možeš iskati od mene, Samarijanke, da se napiješ? ISUS: Kad bi ti znala za dar Božji i tko je onaj koji ti veli - ‘Daj mi piti’, ti bi u njega iskala i dao bi ti žive vode. SAMARIJANKA: Nemaš čime ni zahvatiti, Gospodine, a zdenac je dubok! Odakle ti onda živa voda? Zar si veći od našega oca Jakova, koji nam dade ovaj zdenac? I on sam pio je iz njega, i sinovi njegovi, i stoka njegova! ISUS: Tko god pije od te vode, opet će ožednjeti. Štoviše, voda koju ću mu dati postat će u njemu izvorom one vode što struji u život vječni. SAMARIJANKA: Gospodine, daj mi te vode da više ne žednim i ne dolazim ovamo zahvatati! (Iv 4,7-15) Nakon ovoga teksta Samarijanka polagano pođe prema zdencu, zapjeva, a svi ponove: “Dođite živom vrelu, izvoru radosti spasa” (Pjesmarica “Pjevajte Gospodinu pjesmu novu”, br. 153). Potom djeca nastave recitacijama kako slijedi, a mladić i djevojka siđu s oltara. Istu pjesmu mladić-Isus zapjeva, a svi ponove, i nakon određenog broja dječjih recitacija (zavisno o broju prvopričesnika). Uvenulo se cvijeće vratiti u život neće ako mu vodu ne darujemo. Naša će duša osušena biti, 4.9.2006 8:04


http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/igrokazi_i_recitali_zivo_vrelo___uz_prvopricesnicko_slavl

Related publications