Issuu on Google+

...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Igrokazi i recitali > »IZGUBL... 1 of 3 http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie... »IZGUBLJENI ANĐEO SV. NIKOLE« - nikolinjski igrokaz (Mak, studeni 2003.) Nikolinjski igrokaz (Na pozornicu dolazi skupina djece. Šute, često gledaju na sat i uzdišu. Nakon nekog vremena svi upadljivo gledaju prema ulazu. Vidi se da nekog čekaju. Napokon Josip prekida šutnju...) JOSIP: Nema ga, pa nema!? (Svi izviruju i gledaju prema ulazu.) RUŽA: Što ste se uzvrtjeli? Doći će, kada dođe! Mislite da i sveti Nikola mora činiti sve što vi želite, kao mama, tata, baka i... KATA: Pa, pa... Neka... ne mora, ali hoće! JURE: Zašto bi sveti Nikola slušao svaku vašu željicu? Ima on pametnijeg posla i svojih drugih bezbrojnih obveza i putovanja. KATA: Neka ima, ali ja znam da on uza sve svoje obveze misli i na nas. RUŽA: Smirite se! JURE: Čudan je ovo godišnji dolazak svetoga Nikole. Ma, nikakva znaka da će on doći... (Dok oni razgovaraju, dolaze Iva, Matea i Petar, noseći po jedan cvijet u ruci. Iznenade se kada ugledaju skupinu djece.) PETAR: Oho!? Što vi tu radite? KATA: Čekamo svetog Nikolu! JURE: Jeste li ga vi možda vidjeli? MATEA: A gdje bismo ga mi mogli vidjeti!? MARIJA: Mislili smo, kad nosite to lijepo cvijeće... MATEA: Pa to smo mi pripremili za svetog Nikolu! Čekat ćemo ga i čestitati mu imendan. Ujedno ćemo mu zahvaliti na dobroti koju svake godine iskazuje prema nama djeci. IVA (gleda prema ulazu i uzbuđeno nastavi): Čini mi se da netko dolazi! (Svi se dignu i gledaju prema ulazu.) JOSIP: Možda je sveti Nikola? IVA: Nije, nije sveti Nikola... IGNAC: Anđeo! To je anđeo! (Gleda prema anđelu, koji se pojavljuje na pozornici.) JOSIP: Možda je anđeo svetoga Nikole!? JURE: Ako je tu anđeo, onda je blizu i sveti Nikola! MARIJA: Psss!! Šutimo! vidjet ćemo hoće li Anđeo doći k nama. PETAR: Vidi li se i krampus? (Svi podižu glave i gledaju.) MATEA: Nema krampusa! IVA (uznemireno): Čuvajmo se krampusa! (Svi se zbijaju jedno uz drugo.) Bojim se da se nije došuljao tu blizu nas! (Svi gledaju oko sebe.) JOSIP: Tišina, tišina! Dolazi anđeo, evo ga! Tišina! (Svi zašute i skupe se u jedan kut. Anđeo dolazi, žalostan. Ne videći nikoga, šeta i plače. Nakon nekoliko trenutaka oprezno mu se približi Kata...) KATA: Anđele dragi, zašto si tužan? Što te je tako ražalostilo da plačeš? (I druga djeca se polako približavaju anđelu...) MARIJA (lagano dodirujući anđela): Anđele dragi, reci nam! IGNAC: Da nisi možda bolestan? PETAR: Jesi li gladan, žedan...? ANĐEO: Ne, ništa od toga. MATEA: Jesi li ti možda anđeo svetog Nikole? (Svi šute i napeto očekuju odgovor.) JOSIP: Jesi li, jesi li ti anđeo svetog Nikole? ANĐEO (nakon stanke): Da, ja sam anđeo svetog Nikole. (Svi se uznemire i uzvrte oko anđela.) JOSIP: A gdje je sveti Nikola? IVA: Reci nam, dragi anđele, molimo te! JURE: Kaži nam! IGNAC: Hoće li doći k nama? ANĐEO: Puno me pitate... MARIJA: Zašto si ostao sam, anđele? ANĐEO: Izgubio sam se... SVI: Kako, kako? Reci nam! ANĐEO: Reći ću vam. Sveti Nikola i nas dva anđela išli smo od mjesta do mjesta posjetiti djecu, podsjetiti ih da budu dobra, a ujedno i nagraditi njihovu dosadašnju marljivost i dobrotu. PETAR: Izvrsno! Izvrsno! (Skakuće od veselja.) KATA: Petre, smiri se! IVA: Što je bilo dalje? ANĐEO: Na putovanju, u jednome gradu, vidio sam dječaka koji je neoprezno prelazio ulicu. Prijetila mu je velika opasnost da ga pregazi automobil. Raširio sam svoja krila (anđeo raširi krila) i pohitio sam ga spasiti. IGNAC: I onda, i onda anđele? SVI: Dalje, dalje nam pričaj! ANĐEO: Dok sam ja spašavao dječaka, biskup Nikola i drugi anđeo nastavili su svoj put. Nisu uočili dječakovu opasnost pa tako ni da sam ja D k dj č k i bj i bi k Nik l i d i đ išli d l k Ni ih ići T k i bi i 4.9.2006 8:15


igrokazi_i_recital_izgubljeni_andjeo_sv_nikole___nikolinjski_igrokaz_mak_studeni_2003

Related publications