Issuu on Google+

Fra IVO PERAN F r a I v o P e r a n Igrokazi i pjesme B O Ž J E G I G R A Č A Igrokazi Božjeg igrača fra Ive Perana plod su njegova dugogodišnjeg pastoralnog i svećeničkog djelovanja. Kao takva ona su, u svom izvornom obliku kako su ovdje objavljena, neprocjenjivo svjedočanstvo jednog vremena i tadašnjih prilika. Iskreno se radujemo da će igrokazi i danas moći poslužiti u katehetskom i evangelizatorskom radu te nadahnuti i današnje katehete, svećenike, pastoralne djelatnike, ali i sve vjernike u pronalaženju uvijek novih putova prenošenja Kristove Radosne vijesti. B OŽ J EG I GR AČ A I G R O K A Z I Igrokazi su to biblijski natopljeni, teološki prožeti, kristocentrično postavljeni, hrvatsko rodoljubni, svecima posvećeni, košljunski obilježeni (glavnina ih je nastala, vidi se po nadnevcima, na Košljunu), povijesno utemeljeni, narodnim i književničkim pjesništvom urešeni, poetski prodahnuti, duhovni i duhoviti... Ivan Golub IGROKAZI Glas Koncila


IGROKAZI BOŽJEG IGRAČA

Related publications