Issuu on Google+

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã) Fondat 2011 z Anul II z Nr. 445 Cronica Vãii Jiului Vineri, 6 Septembrie 2013 www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 16 pagini z 1 LEU Ipotezã alarmantã! Explozie de îmbolnãviri de cancer ºi nou-nãscuþi cu malformaþii Dorul de casã l-ar face pe Romeo Beja sã se predea? R omeo Beja, fost locotenent al lui Miron Cozma, condamnat la închisoare pentru Mineriada din 1999, ar vrea sã se predea autoritãþilor române. >>> PAGINA A 3-A ATITUDINE LA ALTITUDINE ! 28 septembrie, pentru VALEA JIULUI, da? A proximativ 1.000 de persoane au protestat pe pîrtia de schi Transalpina Ski Resort, din zona Voineasa, nemulþumiþi de sistarea lucrãrilor. VALEA JIULUI tace. >>> PAGINA A 7-A Posibile angajãri la divizia minierã de la CEH L a sfârºitul anului, Complexul Energetic Hunedoara ar putea realiza angajãri la Divizia Minierã. >>> PAGINA A 10-A Au fentat înfiinþarea unei comisii de analizã Primãria Uricani pompeazã miliarde într-un proiect-fantomã! L C azul bebeluºului nãscut fãrã mâna dreaptã ºi picioruºe la Spitalul de Urgenþã din Petroºani nu poate fi pus pe seama hazardului. În Valea Jiului vor mai fi cazuri de nou-nãscuþi cu malformaþii în perioada urmãtoare, iar acest lucru se întâmplã din cauzã cã la termocentralele din judeþ s-a folosit cãrbune radioactiv provenit din Ucraina. >>> PAGINA A 3-A a 10 ani de la înfiinþarea, pe hârtie, a Unitãþii de Asistenþã Medico – Socialã din Uricani, aceasta încã nu funcþioneazã. Asta deºi în clãdire s-au pompat miliarde de lei ºi chiar s-a angajat personal administrativ. >>> PAGINA A 11-A


CVJ, Nr 445, vineri 6 septembrie

Related publications