Issuu on Google+

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã) Fondat 2011 z Anul II z Nr. 431 Cronica Vãii Jiului Luni, 19 August 2013 www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 16 pagini z 1 LEU „Toþi se laudã, dar noi <am plãtit> Coloana lui Brâncuºi în integralitatea ei” Coºmarul de la naºtere, „invizibil” în cabinetul particular A nchetã la Spitalul din Petroºani, dupã ce o gravidã a nãscut un bãieþel cu malformaþii grave. Asta deºi familia susþine cã micuþul pãrea sãnãtos la ecografii. >>> PAGINA PAGINA A 3-A Locuitorii din Aninoasa: „Sã fie comunã, primim!” L ocalnicii din Aninoasa spun cã oraºul poate retrograda la stadiul de comunã. Asta spun ºi autoritãþile locale, care cautã bani la politicienii locali pentru a organiza referendumul. >>> PAGINA PAGINA A 6-A ”Pentru cei care au trãit iubind Parângul ºi Valea Jiului” , faceþi-vã datoria! Î nainte de a sosi liberalii, cei de o parte ºi de alta a muntelui, din Petroºani ºi Petrila, dar ºi câþiva din restul Vãii Jiului, peisajul era de o frumuseþe tristã. >>> PAGINA PAGINA A 7-A Chinezii vin la Mintia ”T oþi se laudã în þarã ºi în lume cu ea, cu opera lui Brâncuºi, Coloana Infinitului... Dar Coloana a fost plãtitã de noi în integralitatea ei. A fost fãcutã la Atelierele Centrale Petroºani. Salariaþii de aici au muncit la mãrgelele Coloanei, cum numea Brâncuºi modulii. A fost montatã de aceiaºi oameni de la Atelierele Petroºani, care au fost duºi la Tg. Jiu pentru asta, fiind foarte buni specialiºti” – Ovidiu Rizopol, vicepreºedinte Asociaþia Petro Aqua Petroºani. >>> PAGINILE 8-9 D elegaþia chinezã ajunge, în aceste zile, la Mintia. Oficialii din CEH sperã ca în urma vizitei, chinezii sã ofere soluþia financiarã pentru a demara investiþiile la Termocentralã. >>> PAGINA PAGINA A 11-A


CVJ NR. 432, LUNI 19 AUGUST 2013

Related publications