Issuu on Google+

VEERSE KR A N T Informatieblad, jaargang 17 no. 6 oktober 2013 Bereikbare gemeente Werken aan de traditie Op zaterdag 28 september is de gemeente voor nood- en crisissituaties alleen bereikbaar via tel. 06 51520351 voor meldingen over milieuzaken en via 06 20010080 voor meldingen over de openbare ruimte. Oorzaak is de aansluiting van de nieuwe zonnepanelen. Meer daarover op pag. 5. Schoonste strand Ieder jaar organiseert Stichting Nederland Schoon de verkiezingen ‘Schoonste strand van Nederland’. Bij een 3-tal objectieve inspecties wordt de schoonheidsgraad van het badstrand met duinovergang en aansluitend parkeerplaats vastgesteld. Dit resulteert er in dat het strand in een bepaalde categorie valt. De Veerse stranden staan de afgelopen jaren steeds in de top 10 van de hoogste categorie ‘Zeer schoon’ met in 2004 en 2005 en 2013 zelfs een 1e plaats. Dit jaar behaalde Domburg de hoogste score. Overigens staan ook de Veerse stranden van Oostkapelle, (no. 6), Zoutelande (no.7) en Vrouwenpolder (no. 10) in de top tien. Zouteland kreeg bovendien de titel ‘Beste Strand’ van ZOOVER toebedeeld. Sinds dit jaar bepalen de inspecties nog maar voor vijftig procent het eindresultaat. De andere vijftig procent wordt bepaald door het publiek dat via internet een stem kan uitbrengen. Strand- en duinbeleid De gemeente legt zich een verplichting op om te bezuinigen op uitgaven voor het strand- en duinbeleid en beheer. Overigens mag dit niet ten koste gaan van positieve kwalificaties als ‘Schoonste Strand’ of de ‘Blauwe Vlag’. Ook nieuwe ontwikkelingen en het aansluiten op wensen en behoeften van recreanten krijgen de nodige aandacht, steeds met de opmerking dat de veiligheids- en natuurfuncties niet in het geding mogen komen. Dus behalve het schrappen van minder urgente zaken is er ook ruimte voor nieuwe mogelijkheden ingebouwd in de opgestelde kadernota. Het college geeft wat voorzetten voor een jaarrond aantrekkelijk stranden duinbeleid. Met alle betrokkenen is vooraf overleg geweest over wensen en ideeën, maar ook bezoeken aan het strand, interviews en facebookreacties zijn meegenomen. Meer over die kadernota op pagina 2. Klankbord www.veere.nl Veel bezoekers en gebruikers van www.veere.nl hebben door hun ervaringen wel een mening over hoe gebruiksvriendelijk de gemeentelijke website is. Vaak positief, maar soms ook wat knorrig omdat je niet direct vindt wat je zoekt. Het kan altijd beter ... en dat moet je dan niet uit de weg gaan vindt ook de gemeente. Om de gebruikers een stem te geven bij het bouwen van een nieuwe gemeentelijke website wil de gemeente een kleine groep inwoners (maximaal 5 personen) uitnodigen ‘periodiek’ mee te denken over de gebruiksvriendelijkheid. Wie die kans wil benutten, kan zich voor die klankbordgroep aanmelden vóór1 oktober via webmaster@veere.nl foto: Firi den Hoedt Bij een snikhete zomer hoort een goede dorstlesser. De Stichting Op Goede Gronden heeft met herstel van vergeten landbouwtradities daarop een streekgebonden antwoord gevonden: De ‘Veerse Witte’. Dat is een witbier gebrouwen uit een al even streekeigen tarweras: Zeeuwse Witte. Het past allemaal perfect in de opzet van de stichting om oude vergeten en verdwenen plantenrassen van de teloorgang te redden. Het bewerken van het land gaat op authentieke wijze met alou- Oproep voor ondernemers! Veerse vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving en doen hun werk belangeloos. Tijd om iets terug te doen! Als onderdeel van het evenement Meet & Match op 12 november gaan Stichting Welzijn Veere en de gemeente Veere in samenwerking met de Ondernemersmanager daarom de Veerse vrijwilligers in het zonnetje zetten. Heeft u als ondernemer vrijkaartjes beschikbaar? Kunt u een rondleiding of workshop verzorgen? Heeft u wellicht iets anders wat u vrijwilligers kunt aanbieden? Geef het door! Uiteraard zorgt dit ook voor een stukje positieve publiciteit... Ondernemers kunnen eventuele activiteiten of tips doorgeven aan Ard-Jan Francke via a.francke@veere.nl of 0118-555217 Meer weten over Meet en Match, hét evenement waar vrijwilligers en ondernemers elkaar ontmoeten? Kijk dan op pagina 3. Burgernet draagt bij aan de veiligheid Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Burgernet werkt via een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven. De gemeente Veere is net als vrijwel alle gemeenten in Nederland aangesloten bij Burgernet. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat de politie snel een verdachte of een vermist persoon kan opsporen. Vandaar de oproep van burgemeester Van der Zwaag aan inwoners om zich aan te melden via www.burgernet.nl. Pagina 12. de werktuigen en paardenkracht. Op 20 augustus is de Zeeuwse Witte binnengehaald. Omdat het werk van de stichting mooi aansluit bij het Veers DNA leverde burgemeester Rob van der Zwaag met hart en ziel daaraan een bijdrage. vanaf januari 2014 Van 1 duobak naar 2 minicontainers Door het verdwijnen van de duobak verandert ook de frequentie van afvalinzameling. Huishoudens krijgen twee zogenaamde minicontainers (beide van 180 liter): 1 voor huishoudelijk restafval en 1 voor groente-, fruit- en tuinafval (gft). De bakken worden dan om de week geleegd. De nieuwe manier van inzamelen gaat in op 1 januari 2014. Dan stopt ook de inzameling van klein chemisch afval door de chemokar. Met dergelijk afval kunnen inwoners terecht bij de milieustraat. De veranderingen zijn vorig jaar al vastgelegd in de nota inzameling huishoudelijk afval. De wijziging heeft officieel ter inzage gelegen. Daarop waren geen zienswijzen ingediend. Eind dit jaar zijn de nieuwe tarieven afvalstoffenheffing bekend. Alle bewoners en eigenaren van woningen krijgen via een brief en de afvalkalender bericht over de wijzigingen met daarin de nieuwe inzamelroutes en manier van aanbieden.


Veerse krant oktober 2013

Related publications