Issuu on Google+

Зміст Календарне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Вступ Урок 1. Хімія — наука про природу. Хімія в навколишньому світі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Урок 2. Короткі відомості з історії хімії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Урок 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з устаткуванням кабінету хімії і лабораторним посудом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Урок 4. Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я . . . . . 11 Тема 1. Початкові хімічні поняття Урок 5. Речовини. Чисті речовини та суміші . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Урок 6. Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Урок 7. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва . . . . . . . . . . . . . . 17 Урок 8. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Урок 9. Розмаїтість речовин. Метали й неметали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Урок 10. Прості та складні речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Урок 11. Хімічні формули речовин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Урок 12. Валентність хімічних елементів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Урок 13. Складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Урок 14. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Початкові хімічні поняття» . . . . . . . . . . . . 31 Урок 15. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою . . . . . . . . . . . 33 Урок 16. Масова частка елементів у речовині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Урок 17. Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовими частками елементів, що входять до складу речовини . . . . . . . 37 Урок 18. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують . . . . . . . . . . . . 39 Урок 19. Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Урок 20. Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Урок 21. Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Урок 22. Хімічні рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Урок 23. Узагальнення й систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття» . . . . . . . . . . . . 49 Урок 24. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Початкові хімічні поняття». Контрольна робота № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Тема 2. Прості речовини метали й неметали Урок 25. Прості речовини метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули . . . . . . . . . . . 53 Урок 26. Проста речовина кисень. Фізичні властивості кисню. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Урок 27. Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакції сполучення. Поняття про оксиди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Урок 28. Практична робота 3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей . . . . . . 59 Урок 29. Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння. Умови виникнення та припинення горіння . . . . . 61 Урок 30. Кругообіг кисню в природі. Використання кисню, його біологічна роль . . . . . . . . . . . . . . 63 Урок 31. Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою . . . . . . . . 65 Урок 32. Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Урок 33. Прості речовини. Кисень. Залізо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Урок 34. Контроль знань з теми «Прості речовини метали й неметали». Контрольна робота № 2 . . . . . 71 1


Starovoytova_lyusay_himiya_7_klas

Related publications