Issuu on Google+

d kinesiska för nybörjare d Kinesiska för nybörjare vänder sig till studerande som vill lära sig det kinesiska språket från grunden och på samma gång lära lite om Kina. Det kinesiska skriftspråket består av tecken. Dessa är inte så svåra att lära sig som man kan tro. Trots sitt komplicerade utseende är tecknen uppbyggda av enkla streck som ska skrivas på ett visst sätt och i en viss ordning. Detta tränas för varje nytt ord som förekommer i boken. Kinesiska för nybörjare lär ut ca 200 av de vanligaste tecknen. I boken möter vi också ett ljudstavningsalfabet, pinyin, för att kunna ”läsa” uttalet av det enskilda tecknet. Med texterna inlästa av infödda kineser kan man också lyssna till ljuden och språkmelodin. Kinesiska för nybörjare är avsedd för undervisning i vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Tillsammans med övrigt material täcker den de första stegen i gymnasieskolans undervisning. Författare är Chengyu Wang och Xuenan Wang Fredengren, båda med rötter i Kina. Chengyu Wang -gymnasielärare i kinesiska och ekonomi – har högskoleutbildning i kinesiska både från Kina och Sverige och har lång erfarenhet av att undervisa västerländska elever i kinesiska språket och kinakunskap. Xuenan Wang Fredengren är systemvetare och gymnasielärare och undervisar gymnasieelever i kinesiska, matematik och dataämnen. KINESISKA 初级汉语 för nybörjare a chengyu wang & xuenan wang fredengren


Kinesiska för nybörjare

Related publications