Issuu on Google+

Sylwetka wychowawcy - opiekuna Nauczyciel to człowiek niewzruszonych zasad i szerokich horyzontów. To jednostka wysoko niosąca posłannictwo mistrza i przyjaźnie podporządkująca siebie podopiecznym. To uczony w swojej specjalności i wielki znawca duszy dzieci. Umysł systematyczny, staranie panujący działania na podstawie naukowej wiedzy, ale przy tym szczery i spontaniczny w swoich odruchach. Bogata pełnowymiarowa osobowość, ale także człowiek, który całym swoim życiem - zarówno publicznym, jak i prywatnym – daje przykład wychowawczych cnót. [K. Konarzewski, Sztuka nauczania. Szkoła, Warszawa 1993r; s. 148.] Współczesne wyzwania kulturowo-oświatowe, cywilizacyjno-polityczne, ekologiczne, społeczno-ekonomiczne stawiają przed nauczycielem przedszkola określone wymagania kompetencyjne. Zawód wychowawcy to bardzo specyficzny zawód. Jest to bowiem ktoś taki, kto kształtuje niejako drugiego człowieka – wychowanka, następne pokolenie. Nauczyciel powinien być obdarzony ogromnymi pokładami wiary i entuzjazmu. Dla niego naczelną wartością powinna być jednostka, natomiast celem wydobycie z niej możliwości. Praca nauczyciela to zarówno wiedza, umiejętności praktyczne, bogata osobowość, sumienność w wykonywaniu obowiązków, sprawność organizacyjna, systematyczność działania, jak i również twórczość, sztuka wymagająca talentu, refleksu, powołania, duszy i zdolności do improwizacji. Praca z dziećmi w sytuacji, kiedy ma przynieść maksymalnie pozytywne efekty musi charakteryzować się systematycznością i ciągłością. Wszelka przypadkowa działalność, bez przewidywania i właściwych środków realizacji, nie przyniesie korzyści zarówno wychowankom, jak i wychowawcy. Praca każdego opiekuna nie jest oceniana na podstawie dokumentów przedstawiających, co zamierzał zrealizować, lecz na podstawie faktycznie uzyskiwanych wyników, które są bardzo widoczne w ogólnym poziomie rozwoju dziecka, ich stosunku do otoczenia, umiejętności organizowania działalności swojej i rówieśników, stopniu przygotowania do nauki w szkole i w wielu innych dziedzinach. Wszelka twórcza działalność nauczyciela powinna zawsze przebiegać w określonych warunkach, które należy podzielić na zewnętrzne (środowisko społeczne) i wewnętrzne (czynniki podmiotowe odnoszące się do cech psychicznych).


Nianiowanie - Sylwetka wychowawcy - opiekuna

Related publications