Issuu on Google+

1.4.1 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1 Tarikh/ Hari: 15.11.2011 ( Selasa) Kelas : 4 Perdana M/ Pel : Matematik Tajuk : Masa : 30 minit Bil. Pelajar : 34 orang 9.0 Bentuk dan ruang. a) Menentukan isi padu i. kubus dan ii. kuboid Objektif : Pada akhir pembelajaran, i. murid boleh mengukur dan mengira dimensi bagi kubus dan kuboid. ii. Murid boleh menyatakan dan merekod ukuran dimensi bagi kubus dan kuboid. Pengetahuan Sedia Ada : Mengukur panjang.(cm dan mm) Mengenalpasti nama dimensi kubus dan kuboid. Konsep : Kubus dan kuboid mempunyai dimensi dan isipadu Bahan : Nilai : 1. Pembaris(cm) 2. Bongkah kubus 3. Kuboid yang pelbagai saiz 4. Jadual dan lembaran kerja Bekerjasama, berbincang sesama rakan. Kemahiran : Membanding beza dan menghubungkait.


RPH Matematik Tahun 4

Related publications