Issuu on Google+

gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA C Z E LA D Ź C Z E LA C Z E LA MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ TEL. 693-597-199, 531-721-127 EMAIL: reklama_extrawrzesnia@wp.pl BEZPŁATNY DWUTYGODNIK LOKALNY u nr 2 u 23 MAJA 2013 u BEZPŁATNY PROGRAM TV MŁODZIEŻ NIE ZAPOMNIAŁA O DZIECIACH WRZESIŃSKICH Spontaniczna akcja zapoczątkowana ogłoszeniem wydarzenia na facebooku przez głównego organizatora Mateusza Kropidłowskiego sprawiła, że w rocznicę strajku 20 maja o godzinie 16 pod pomnikiem Dzieci Wrzesińskich zebrała się blisko setka osób, którzy chcieli oddać hołd bohaterom strajku. Wśród nich byli między innymi wrzesińscy harcerze, kibice Lecha Poznań oraz starsi i młodsi mieszkańcy Wrześni. Uroczystość poprowadził dyrektor Muzeum Regionalnego Sebastian Mazurkiewicz. Zaczęła się ona od wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, następnie dyrektor muzeum przypomniał zebranym historię strajku: „Uczniowie Katolickiej Szkoły Ludowej zastrajkowali, nie chcieli odpowiadać modlitwy w języku niemieckim. Dzieci zastrajkowały przeciwko narzucaniu im sposobu i języka, w ja- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni powstało w 2003 roku. Kształcą się w nim studenci w dwóch specjalnościach nauczycielskich: języku angielskim i niemieckim. Na skutek nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym NKJO w całej Polsce mogą kształcić tylko do końca 2015 roku. Jaka wobec tego będzie przyszłość NKJO we Wrześni, o tym rozmawiamy z Dyrektor Urszulą Kropaczewską: 20 maja 1901 roku rozpoczął się strajk Dzieci Wrzesińskich. 112. rocznicę tych wydarzeń, uczciła w bardzo ciekawy sposób wrzesińska młodzież. kim mają rozmawiać z Panem Bogiem. Protest polegał na tym, że dzieci nie odpowiadały nauczycielom, nie przyjmowały niemieckich katechizmów. Chciałbym podkreślić świadomość religijną i patriotyczną tych dzieci, Wy również przychodząc na to zebranie pod pomnik także podkreślacie swój patriotyzm”. Na podsumowanie prowadzący przeczytał wiersz jednego z uczestników strajku Bronisława Klimasa „Cześć Wam, Wrześniaki”. Następnie złożono pamiątkowe kwiaty, znicze i wiązanki pod pomnikiem i przemaszerowano ulicami miasta pod pomnik Bronisławy Śmidowiczówny, który przedstawia uczennicę, jak przyciska katechizm polski do piersi, a odpycha niemiecki. Zebrani uczestnicy odśpiewali wspólnie „Rotę”, odpalono także race. DOKOŃCZENIE NA STR. 2 KONIEC STUDIÓW WYŻSZYCH WE WRZEŚNI? NKJO na skutek nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym przestają istnieć w 2015 roku, jaka wobec tego przyszłość czeka NKJO we Wrześni? Czy będzie można n ad al studi ować we Wrześni? Kolegium Językowe w takiej formie jak dotychczas może istnieć do 2015 roku i to tego wszyscy studenci muszą otrzymać tytuł licencjata, po tym czasie nie będzie już możliwości zdobycia takiego tytułu w NKJO, a jest potrzebny studentom, gdyby chcieliby kontynuować naukę na studiach magisterskich. Na bazie Kolegium po 2015 nie będzie już takiej możliwości. Aby zapewnić studentom uzyskanie tytułu licencjata prowadziliśmy rozmowy z różnymi szkołami wyższymi i uniwersytetami. W tej chwili powstał nasz wspólny projekt z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie, aby powstał oddział zamiejscowy we Wrześni. Kierunki kształcenia były by te same? Tak oczywiście te kierunki: język angielski i niemiecki, czyli przejęcie po prostu Kolegium. Planujemy także otwarcie nowych kierunków kształcenia: administracji, ponieważ wiemy, że jest zapotrzebowanie na ten kierunek kształcenia. Na pewno nie uda się tego wprowadzić od września, tylko w dalszej przyszłości. Projekt współpracy zPWSZ wGnieźnie jest otyle ciekawy, że ta szkoła nie prowadzi kierunków kształcenia języka angielskiego i niemieckiego, więc to też możliwość rozwoju i pozyskania nowych studentów dla PWSZ w Gnieźnie. Jednocześnie też wpisujemy się w profil działalności tego typu wyższych szkół, ponieważ kształcimy zawodowo przyszłych nauczycieli. A co te zmiany w funkcjonowaniu Kolegium oznaczały by dla obecnych i przyszłych studentów? PWSZ przejmując Kolegium jest zobowiązane prowadzić proces nauczania, tak jak on jest w tej chwili, w tej kwestii nic się nie zmieni. Dla studentów będzie otyle łatwiej, że dotychczas studenci zdawali jeden egzamin dyplomowy u nas i dostawali dyplom, który uprawniał ich donauczania języka angielskiego wprzedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, po czym po tygodniu absolwenci jechali naegzamin licencjacki doPoznania, gdzie uzyskiwali dyplom licencjata, który uprawniał ich do dalszej nauki nastudiach magisterskich. Potych zmianach to będzie jeden egzamin, który byłby egzaminem zawodowym ijednocześnie licencjackim uprawniającym do kontynuowania nauki na studiach magisterskich. Po przejęciu Kolegium przez PWSZ zmieni się także forma studiów zaocznych. Do tej pory, studia zaoczne były bezpłatne, finansował je Urząd Marszałkowski. Dzięki temu tych studentów zaocznych jest naprawdę sporo imogą oni studiować zaocznie za darmo, co jest na ten moment swoistym fenomenem. Poprzejęciu Kolegium przez PWSZ studia zaoczne staną się płatne. Dzienne pozostaną jednak cały czas bezpłatne. DOKOŃCZENIE NA STR. 2


EXTRA WRZEŚNIA 2

Related publications