Issuu on Google+

Agrárjogi Tanszék ÁJK 59 Þ 554 Állam- és Jogtudományi Kar 66 Alkotmányjogi Tanszék 67 Állam- és Jogelméleti Tanszék 69 Büntetõ Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Büntetõjogi Tanszék 73 Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék Filozófia Tanszék 75 77 Idegen Nyelvi Lektorátus 78 Jogszociológiai Tanszék 79 Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék Közigazgatási Jogi Tanszék Kriminológiai Tanszék 80 82 85 Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Nemzetközi Jogi Tanszék 86 88 90 Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék Pénzügyi Jogi Tanszék Polgári Jogi Tanszék MTA-ELTE kutatócsoport 94 95 Politikatudományi Intézet Római Jogi Tanszék 91 92 Polgári Eljárásjogi Tanszék Doktori iskolák 70 98 101 102 103 57


TENYKONYV 2009/2010 - kari

Related publications