Issuu on Google+

Wie het kleine niet eert… Verschillende Vlaamse provinciesteden zetten opnieuw hun culinaire troeven in de kijker om mee te dingen naar de titel Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land. Dat dat geen windeieren legt bewijst Sint-Laureins. Deze ambassadeur van vorig jaar zag heel wat toeristen aanschuiven voor een portie paling en zag de Sentse ingelegde paling zelfs erkend worden als streekproduct. ➜ Column P. 2 ➜ P. 6 A: 's TR ina ox X E ag kb p 2 lac Nr 38 - JULI-AUGUSTUS 2012 B Verschijnt 10 keer per jaar ➜ I P.1 Beaufort04 lokt kunstliefhebber naar de kust Een tuin vol groenten Stem op de lekkerste gemeente Een restaurant waar je meteen een mandje gezonde groenten uit eigen teelt mee naar huis kunt nemen. Daar wilden we wel eens langsgaan voor onze rubriek ‘Gezonde keuken’. Wie meer wil weten over oerprei, zeemelde of moeskool, wordt voortaan op zijn wenken bediend in Bistro Fino. Nu de cultuurminister moet beknibbelen op de subsidies is het misschien het laatste jaar dat u de unieke tentoonstelling Beaufort, die loopt over de hele kust, kunt meenemen. Jammer voor de kunst en jammer voor de horeca, want die kon een graantje meepikken van deze publiekstrekker. ➜ P. 12 ➜ P. 13 Horeca Vlaanderen Oplage: 31.300 V.U. Jan De haes Horeca Marketing Anspachlaan 111 bus 4, 1000 brussel www.fedhorecavlaanderen.be Afgiftekantoor: Mechelen KRANT De officiële krant van de federaties HoReCa Vlaanderen, Brussel en Wallonië ‘Het grootste 37 nieuwe Q-labels brengt deel van de het totaal op 120 horeca is proper’ In het begin van de zomer maakt het FAVV telkens zijn activiteitenverslag van 2011 bekend. Net als de vorige jaren blijkt bijna 1 op 2 van de gecontroleerde horeca­zaken ‘niet conform de wetgeving’ te zijn. Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen, plaatst deze cijfers in de juiste context: “Dit betekent niet dat 1 op 2 van de horecazaken vuil is. De meeste punten worden verloren door fouten in het papierwerk. Maar er is zeker nog werk aan de winkel.” Volgens de meer gedetailleerde cijfers scoort 14% van de gecontroleerde zaken slecht op de algemene properheid van de ruimtes. Het is de ambitie van Horeca Vlaanderen om dit percentage grondig terug te dringen. “Dit percentage is te hoog. Overheidsinstellingen Tot slot plaatst Horeca Vlaanderen nog een kanttekening bij de scores van overheidsinstellingen zoals ziekenhuizen, crèches en gevangenissen. “Het FAVV stelt terecht strenge eisen aan de horeca. Het grote deel van de sector is wel proper, maar verliest punten op administratieve verplichtingen Als beroepsfederatie doen we er alles aan om onze sector zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden over de huidige hygiëneregels en het autocontrolesysteem. Maar wanneer 75%van de gevangenissen en bijna de helft van de ziekenhuizen (=42%) niet conform de hygiëneregels zijn, dan is de conclusie evenmin dat al deze keukens vuil zouden zijn. Gerrit Budts Administratieve verplichtingen 14% is echter een heel andere score dan de 45% die een ongunstig attest hebben gekregen. De sector verliest vooral punten op administratieve verplichtingen zoals het in huis hebben van geneeskundige attesten, een reiniging- en ontsmettingsplan enz. Vandaar dat 1 op 2 niet conform is. Dit heeft echter niks te maken met de hygiëne an sich binnen een horecazaak. Het is niet omdat er geen kuisplan aanwezig is, dat er helemaal niet zou worden gekuist. Maar deze overtreders worden wel als ‘niet-conform’ bestempeld en tellen dus mee in de cijfers. De voorbije maanden volgde een 50-tal toeristische ondernemers aan de kust het kwaliteitstraject. Dat traject bestaat uit opleiding en individuele begeleiding op maat. Daarnaast kunnen ondernemers leren van collega’s en ervaringen uitwisselen tijdens bedrijfsbezoeken. Tot slot gingen de ondernemers aan de slag met de suggesties van hun gasten die zij kregen in een klantentevredenheidsonderzoek. Alle deelnemers werden bezocht door mystery guests die vriendelijkheid, gastvrijheid, service en netheid beoordeelden. met de meeste ondernemingen met het Q-label. Het label blijft geldig gedurende 3 jaar. Meer info: ➜ www.zeevankwaliteit.be ➜ www.deqfactor.be De best bedeelde kustplaatsen met een nieuw label zijn De Panne en Blankenberge. In De Panne kregen acht bedrijven een label. De Panne is daarmee na Oostende de gemeente Ondernemingen die nog niet over het label beschikken, kunnen zich nu al inschrijven voor de kwaliteitstrajecten die in het najaar van 2012 starten. Katia Belloy horecakrant 2012_pub klein 5/06/12 09:39 Page 1 © Westtoer Solid Sun Protection Kortrijk Xpo - T 056 241 111 - chef@kortrijkxpo.com We moeten onze ondernemers verder sensibiliseren en begeleiden om zich in regel te stellen. Hiervoor werken we nu al samen met het FAVV. We geven diverse opleidingen, en al onze leden krijgen gratis de hygiënegids”, aldus Van Assche. 37 kustondernemers ontvingen het Q-label. Het totaal staat nu op 120. Het label staat garant voor een kwalitatieve dienstverlening aan de gasten van hotels, kampeerverblijven, restaurants of tearooms. CHEF 12 23-24-25 SEPTEMBER 2012 K ORTRI JK XPO ( B) 1 1 :0 0 - 1 9 :0 0 Nieuwigheden, hoogwaardige producten en uitrusting van meer dan 100 geselecteerde leveranciers voor de gastronomie. Expositie local food & masterclasses door specialisten en topchefs. WWW.CHEFXPO.BE Gratis toegang: registratie met code HX348 via www.chefxpo.be 0 0 1 € - www.symoparasols.com 0* 100 tens € n mins a koop v bij aan aarden r voorw d onde * aanbo the experts since 1932 Tel.: 050 32 07 95 • info@symoparasols.com


HORECA Vlaanderen krant | juli-augustus 2012

Related publications