Issuu on Google+

Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija Trr a d i c i o n a l n o s v e Ĺž ! T Tr Tr a d i t i o n a l l y f r e s h ! AGRA Vabimo vas, da se kot razstavljavec ali obiskovalec udeleĹžite tudi drugih prireditev Pomurskega sejma! 2013 PROGRAM SEJMOV 2014 POMLADNI SEJEM VEMO, KAJ JE POTREBNO. 3. - 6. 4. gradbeniĹĄtva, energetike, komunale in obrti GREEN Mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in VAHAJAC=ÄœERHFAJFOGAC=OHKC= 3. - 6. 4. POST VIVA 2017 Mednarodni sejem pogrebnih in pokopaliĹĄkih dejavnosti LOV 2015 Mednarodni sejem lovstva in ribiĹĄtva RAZSTAVLJAVCI RAZST TAVLJA AVCI IN RAZST RAZSTAVNI AZST TA AVNI PROGRAM PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION EXHIBITORS PR ROGRAMME PROGRAMME NATURO Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi AGRA Mednarodni GIAPEFOGKÄœEREHOGEOAFAI 2015 51. MEDNAR MEDNARODNI ODNI 23. - 28. 8. 51st INTERN INTERNATIONAL ATIONAL INPAK Mednarodni sejem AI>=H=ÄœA PADJEGAL=GEN=JF= in logistike SOBRA Mednarodni sejem K>N=I>A R=NKR=JF= V=ÄŠĂœEPA in reĹĄevanja KMETIJSKO-Ĺ˝IVILSKI KMETIJSK KO-Ĺ˝IVILSKI SEJEM 23. - 28. 8. 18. - 20. 9. FAIR OF AGRICULTURE AGRICUL UL LTURE AND FOOD I N T E R N AT I O N A L 24.– 24 . – 2 29. 9. 8 8.. 2 2013 013 G Gornja ornja Radgona Radgona VeÄ? informacij: www.pomurski-sejem.si www.farmtech.eu www.pomurski-sejem.si


AGRA 2013 - Katalog razstavljavcev

Related publications