Issuu on Google+

ISBN: 978-9444-0400-0-6 BĐRLĐK TÜRKĐYEM TÜRKĐYEMCĐ OLMAK BĐR AYRICALIKTIR HALKIN DĐLĐNDEN, HERKESĐN ANLAYACAĞI DĐLDEN. HER YÖNDEN VE HER YERDEN, DAHA GÜZEL VE DAHA BÜYÜK TÜRKĐYE ĐÇĐN… ZORU BAŞARMAK, SEFALET TÜRKĐYESĐNĐ YOK ETMEK ĐÇĐN. 1


BİRLİK TÜRKİYEM

Related publications