Issuu on Google+

Dinsdag 19 maart 2013 8195 Drukke open dag ziekenhuis Dirksland 6 Hart van Dirksland bereikt hoogste punt 10 Hoofdprijs fotowedstrijd bekend: nieuwe fiets 13 Inspirerende Conferentie ‘Waterpoort’ REGIO - In Restaurant ‘Grevelingen’ aan de Grevelingendam werd donderdag 14 maart jl. onder de titel ‘Waterpoort Werkt’ de 2e Waterpoortconferentie gehouden. Waterpoort is één van de integrale gebiedsopgaven van de provincie NoordBrabant én is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta. Waterpoort ligt op het grondgebied van de Brabantse gemeenten Moerdijk, Steenbergen, Bergen op Zoom, het Zeeuwse Tholen en het ZuidHolandse Goeree-Overflakkee. Tijdens een eerste conferentie, in maart vorig jaar, tekenden deze gemeenten samen met de drie Provincies (Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland), Waterschap Brabantse Delta, de Regio West-Brabant en terreinbeheerders Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de samenwerkingsovereenkomst Gebiedsopgave Waterpoort. Door Hans Villerius Binnen de gebiedsontwikkeling Waterpoort wordt gewerkt aan zes thema’s: een regionaal loket voor plantoetsing en planstimulering, verbonden vestingen en forten, zoetwatersysteem, innovatieve landbouw, zilte teelten, familie van Waterpoorten en horizontale synergie. Tijdens de nu gehouden conferentie werd in gezamenlijkheid nagedacht over wat er nodig is om daadwerkelijk tot succesvolle, en grensoverschrijdende, gebiedsontwikkeling te komen, waarbij nadrukkelijk gebruik wordt gemaakt van de krachten en bron- STELLENDAM - Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart organiseert de visserijschool in Stellendam open dagen. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen en zich te laten informeren over de MBO zee(vis)vaartopleidingen die de visserijschool aan de Deltahaven aanbiedt. Op de visserijschool in Stellendam staat alles in het teken van zee(vis) vaart. De visserijschool, onderdeel van de STC-Group, biedt MBO-opleidingen voor iedereen die wil gaan varen op een (visserij)schip. Geïnteresseerden kunnen zich niet alleen laten informeren over de opleidingen, maar ook een bezoekje brengen aan de nieuwe machinekamersimulator die een belangrijke rol speelt bij de opleidingen. Praktische informatie: Vrijdag 22 maart: van 18.00 tot 21.00 uur Zaterdag 23 maart: van 10.00 tot 14.00 uur Aan één van de rondetafelgesprekken nam mevrouw Dana de Korte (88) uit Oude-Tonge deel, op de foto rechts vooraan.  Foto: Hans Villerius De Waal Hoveniers Teisman van de Erasmus Universiteit in Rotterdam werd aangetoond dat voor succesvolle gebiedsontwikkeling samenwerking onmisbaar is en dat de overheid, zowel gemeentelijk als provinciaal, een totaal andere rol moet gaan vervullen dan ze tot nu toe heeft gedaan. Niet meer als lichaam dat, met wet- en regelgeving als vertrekpunt, voor anderen bepaalt wat goed is en hoe dingen gerealiseerd dienen te worden, maar als stimulerende en faciliterende gelijkwaardige partner. Aansluitend werd d.m.v. rondetafelgesprekken, centraal in de zaal, gekeken naar welke initiatieven er op Nieuwe-ToNge Tel. (0187) 652484 www.dewaalhoveniers.nl nen die het gebied zelf van oudsher al bezit, maar waar we misschien geen oog meer voor hadden. Voor de gebiedsopgave Waterpoort is dat zout water. Deze oerbron in de omgeving zou weer centraal moeten komen te staan in tal van initiatieven die zowel landbouw, waterveiligheid als recreatie/toerisme - zo mogelijk in combinatie met elkaar - nieuwe impulsen geven. In een drietal inspirerende toespraken van gedeputeerde Yves de Boer van de Provincie NoordBrabant, van Commissaris van de Koningin in de Provincie Zeeland Han Polman en hoogleraar Geert deze manier te ontplooien zijn of zelfs al gerealiseerd zijn, in de hoop dat het flink zal inspireren om in gezamenlijkheid tot nieuwe bruisende ideeën zal komen. In onze abonnee/editie van a.s. vrijdag een uitgebreid artikel. Tweede Paasdag 8 boerderijen, 2 molens Kijk, doe en proef Bij deze krant de kleurplaat voor de kleurwedstrijd Eilanden-Nieuws en Bibliotheek kleuren oranje... GOEREE-OVERFLAKKEE Het zal niemand ontgaan zijn dat koningin Beatrix op 30 april a.s. troonsafstand tekent Open dagen Visserijschool en zo ruimte geeft aan haar zoon prins Willem-Alexander om ons land te regeren. Eilanden-Nieuws en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta (BZHD) willen deze historische gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan. Na gezamenlijk overleg is er besloten om een abdicatiekrant te maken. Lezers van Eilanden-Nieuws en leden van de BZHD kunnen hier een bijdrage aan leveren. Abdicatiekrant In deze abdicatiekrant, gemaakt voor en door lezers, zullen diverse “Oranje-onderwerpen” aan bod komen. Van ingestuurde lezersfoto van de eigen ontmoeting met koningin Beatrix tot zelfgeschreven Oranjegedicht, van achtergrondinformatie tot Oranje-aanbieding; er is voor iedereen iets interessants in deze krant te vinden. Voor het slagen van de Abdicatiekrant wordt er een beroep op de creativiteit van de lezers gedaan. Een aantal bibliothecarissen zijn zich aan het inlezen over het Huis van Oranje. (Vervolg op pagina 5) Erf- en sierbestrating Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl Betaalbaar maatwerk! Harry Westhoeve Keuken en Interieurbouw (0187) – 684957 Ouddorp Bel voor een afspraak of kijk op de website: www.harrywesthoeve.nl DIRKSLAND Nog 3 dagen! Tegen inlevering van deze advertentie gratis toegang tot Dé Beurs. Meer informatie op: www.debeursgo.nl


Eilanden-Nieuws dinsdag 19-03-2013

Related publications