Issuu on Google+

Przegląd stoków narciarskich s. 4 1 50 zł Program telewizyjny s. 11 - 14 Biuro redakcji: Biłgoraj, ul. Kościuszki 73, tel. 84 539 99 99, e-mail redakcja@bilgorajska.pl ISSN: 2081-058X R E K L A M A 0% VAT 12 lutego - 18 lutego 2010 Nr 5/005 Redaktor wydania: Jarosław Bury www.bilgorajska.pl 06 06 9 772081 058003 Powiat Trzynastki w powiecie biłgorajskim 9 772081 058003 Samorządowe trzynastki Koncert, taniec i poezja Trzynastka – bo tak określane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne, przysługuje między innymi wszystkim pracownikom sfery budżetowej, czyli także wójtom i burmistrzom. Termin jej wypłaty upływa z końcem marca. Postanowiliśmy sprawdzić jak w tym roku kształtowała się wysokość tego dodatkowego zarobku włodarzy z powiaty biłgorajskiego. Lekcja na szóstkę Zasady na których przyznawane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne zawarte są w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. Ustawa ta dotyczy pracowników jednostek sfery budżetowej i określa zasady nabywania jak również ustala wysokość tego wynagrodzenia. Istotny jest również termin w jakim „trzynastka” powinna zostać wypłacona pracownikowi, to trzy miesiące od rozpoczęcia roku kalendarzowego, następujące po roku za który dodatkowe wynagrodzenie przysługuje. Roczne wynagrodzenie dodatkowe stanowi 8,5 proc. sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Przy określaniu podstawy wymiaru „trzynastki” uwzględnia się te elementy wynagrodzenia, które służą do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czytamy na portalu samorządowym. Rozmowa tygodnia BIŁGORAJ BIŁGORAJ Rozmowa z Zygmuntem Dechnikiem, Dyrektorem kolegium Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Biłgoraju. W poniedziałek, 8 lutego, miała miejsce inauguracja programu, dzięki któremu BARR ma do rozdysponowania kwotę 11,5 mln zł. Studniówki uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju i KLO im. Papieża Jana Pawła II. czytaj na stronie 3 4 czytaj na stronie 7 4 czytaj na stronie 15 4 HISTORIA s. 8 4 s. 10 4 Grom uderzył w środku zimy SPORT czytaj na stronie 5 4 Czy kolegium się Biłgoraj sprzyja Studniówki obroni? inwestycjom 2010 R E K L A M A KULTURA R E K L A M A s. 22 4


Gazeta Biłgorajska 05-005

Related publications