Issuu on Google+

IZAĐIMO NA IZBORE 19. SVIBNJA 2013. GODINE 15. svibnja 2013. GODINA XLVI BROJ 566. CIJENA: 5 kuna GLASILO GRADA DUGOG SELA, OPĆINA BRCKOVLJANI I RUGVICA DUGOSELSKA kronika U Dugom Selu pet kandidata za gradonačelnika i devet lista VATROGASCI OBILJEŽILI BLAGDAN SV. FLORIJANA U BRCKOVLJANIMA SE BIRAČIMA NUDI PET LISTA I DVA KANDIDATA ZA NAČELNIKA PROSLAVLJEN MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA U RUGVICI NA IZBORE IZLAZI OSAM LISTA I PET KANDIDATA NA NAČELNIKA OPĆINE POVIJESNI USPJEH DUGOSELSKIH STOLNOTENISAČA Ana Murat najbolja u Hrvatskoj u četiri kategorije


Dugoselska kronika br. 566

Related publications