Issuu on Google+

1. Geografijos mokslas ir pažinimas

1 Geografijos mokslas ir pažinimas 1

Geografijos mokslo šakos 1. Geografijos mokslas apima daug giminiškų mokslo šakų, kurios tiria įvairias sritis. Tyrimams

naudojami įvairūs metodai ir priemonės, sukauptos žinios taikomos daugelyje gyvenimo sričių. Čia pateiktas vienos iš geografijos mokslo šakų – meteorologijos – minčių žemėlapis. Užpildyk jį.

brizas šerkšnas

fizika

fenas

__________________________

__________________________

__________________________

biologija

__________________________

__________________________

lijundra

krituliai

__________________________

buranas

žaibas

__________________________

matomumas

matematika

__________________________ __________________________

__________________________

__________________________ __________________________

sniegas kruša

__________________________

perkūnija

_________________

meteorologija ___________________

__________________________

su kuriais mokslais siejasi

oro tankis

_________________________ ________________________

reiškiniai

__________________________

vėjo kryptis

stebėjimo prietaisai

optiniai

__________________________

pritaikymas __________________________

slėgis __________________________

termometras __________________________ __________________________ __________________________

fatamorgana __________________________

halas

aukštas

_________________

žemės ūkis

vėtrungė hidrometeorologija

__________________________

__________________________

2. Naudokis įvairiais geografijos žinių šaltiniais ir pagal 1 užduoties pavyzdį atskirame popieriaus lape

sudaryk pasirinktos geografijos mokslo šakos minčių žemėlapį.

Hidrologija, geomorfologija, ekonominė geografija, gyventojų geografija.

________________________________________

© Visos teisės saugomos įstatymo. Kopijuoti draudžiama.

1

1. Geografijos mokslas ir pažinimas

2

Geografijos žinių šaltiniai Pasirink geografijos žinių šaltinius, kuriais naudotumeis, jei reikėtų atsakyti į lentelėje pateiktus klausimus ar rasti nurodytą informaciją. Pažymėk ženklu.

×

Grožinė literatūra

Klausimas / informacija

Atlasas

Enciklopedija, žinynas

Vadovėlis

Televizija, radijas

Koks miestas yra arčiausiai Džomolungmos viršukalnės? Ateinančios savaitės orų prognozė Paaiškinti litosferos plokščių judėjimą Kuriuose pasaulio regionuose išgaunama daugiausia naftos? Naujausios žinios iš ką tik įvykusio žemės drebėjimo vietos Kokia Ispanijos tautinė sudėtis? Intriguojantys pasakojimai apie ekstremalias keliones Koks Čado ežero plotas?

1. Kurie iš pateiktų informacijos šaltinių yra patikimiausi? _______________________________________________________________ 2. Kuriame šaltinyje pateikta informacija gali būti subjektyvi, nepagrįsta faktais? _______________________________ 3. Kuriuose šaltiniuose lengviausia ieškoti informacijos? __________________________________________________________________ 4. Koks šaltinis ieškant geografinės informacijos pasitelkiamas dažniausiai? ______________________________________ 3

Geografinės sferos 1. Įvardyk skaičiais 1–4

4

2 3 3

pažymėtas geografines sferas.

1

___________________________________________

2

___________________________________________

3

___________________________________________

4

___________________________________________

1

2. Kuriose sferose veikia žmogus? __________________________________________________________________________________________________ 3. Kurias sferas labiausiai pakeitė žmonių veikla? Paaiškink kodėl.

2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

© Visos teisės saugomos įstatymo. Kopijuoti draudžiama.

1. Geografijos mokslas ir pažinimas

4

Su geografine veikla susiję darbo skelbimai Prie pateiktų darbo siūlymų įrašyk su geografija susijusias specialybes.

Naujienų portalas „Žinia“ ieško kvalifikuoto specialisto orų prognozėms sudaryti...

UAB „Kelionės tau“ ieško žmogaus, turinčio ne mažiau kaip dvejų metų darbo su rezervacinėmis sistemomis patirtį, kalbančio anglų, rusų ir vokiečių kalbomis, turinčio organizacinių gebėjimų...

Vilniaus tarptautinis oro uostas skelbia konkursą skrydžio vadovo pareigoms užimti. Daugiau informacijos internetiniame puslapyje...

___________________________________________ ___________________________________________

Kauno miesto savivaldybė siūlo darbą specialistui, atsakingam už naujų gatvių tinklo projektavimą...

___________________________________________

Kazlų Rūdos miškų urėdija priima praktikantus...

„Media srautas“ ieško specialisto, galinčio sudaryti klientų išsidėstymo (paplitimo) analizę.

___________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________

5

Kryžiažodis 1

2

4

3

5

7 6

1. Pirmasis sudarė žemėlapių rinkinį–atlasą. 2. Kaip vadinosi laivas, kuriuo Turas Hejerdalas perplaukė Ramųjį vandenyną? 3. Vikingų keliautojas, atradęs Šiaurės Amerikos krantus. 4. Pirmojo žemėlapio, kuriame pavaizduota Lietuvos terito- rija, autorius.

E

5. Senovėje naudotas vandens laikrodis.

8

9

10

11

7. Laivas, kuriuo pirmą kartą apiplaukta Žemė.

12

13

14

15

6. Kaip vadinama sala, kurią atrado Erikas Rudasis?

8. Astronominis prietaisas, skirtas matuoti dangaus kūnų aukščiui virš horizonto. 9. Laivas, kuriuo plaukdami Belingshauzenas ir Lazare- vas atrado Antarktidą.

10. Pirmasis kapitonas, apiplaukęs Žemės rutulį.

13. Viršukalnė, į kurią V. Vitkauskas užkopė 1994 m. žiemą.

11. Burlaivis, kuriuo XVI a. buvo tiriama Žemė.

14. Valstybė, kurioje išrastas kompasas.

12. Žemėlapis, nupieštas ant akmens, odos ar medžio tošies.

15. Lietuvos keliautojas, tyręs Pietų Ameriką ir miręs joje nuo maliarijos.

© Visos teisės saugomos įstatymo. Kopijuoti draudžiama.

3

1. Geografijos mokslas ir pažinimas

6

Geografinės kelionės nagrinėjimas Pasirink vieną iš keturių keliautojų, atlik užduotis ir atsakyk į klausimus. Markas Polas, Vaskas da Gama, Fernandas Magelanas, Džeimsas Kukas.

1. Pasaulio kontūriniame žemėlapyje kuo tiksliau pažymėk pasirinkto keliautojo ekspedicijos maršrutą.

1 : 200 000 000 (1 cm – 2000 km)

2. Pagal pateiktą žemėlapio mastelį apskaičiuok ekspedicijos maršruto ilgį. ________________________________________ 3. Kuriame amžiuje ir kuriais metais vyko ši kelionė, kiek laiko truko?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Kokio tikslo siekta šia kelione? Kas ją inicijavo?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Kuriuose žemynuose ir dabartinių valstybių teritorijose lankėsi ekspedicijos dalyviai?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Kurie dabartiniai geografinių objektų pavadinimai susiję su šia kelione?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Kokia šios kelionės reikšmė?

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

© Visos teisės saugomos įstatymo. Kopijuoti draudžiama.

1. Geografijos mokslas ir pažinimas

7

Įžymūs keliautojai ir atradėjai 1. Perskaityk šaltinius A–F ir po jais parašyk atitinkamą keliautoją ar atradėją žyminčią raidę. 2. Tekste rask klaidingų faktų ir pabrauk juos. Jūrininkas, keliautojas ir pirklys išgarsėjo po ekspedicijų 1642–1644 m., kai ieškojo nežinomo Pietų žemyno ir atrado Bafino Žemę. Šioje kelionėje atrado Naująją Zelandiją, Tongos, Airijos ir Britanijos salas, Fidžio salyną. 1844 m. vadovavo ekspedicijai, kuri atrado Karpentarijos įlanką ir Australijos šiaurės vakarų krantą. Jis įrodė, kad Australija yra atskiras sausumos masyvas.

1901–1904 m. laivu „Discovery“ tyrė Arkties vandenyno krantus, tačiau labiausiai išgarsėjo antrąja ekspedicija, kai 1911 m. kartu su bendražygiais pasiekė Roso salą. Iš čia ekspedicijos dalyviai motorinėmis rogėmis ir slidėmis leidosi Pietų ašigalio link. 1912 m. sausio 17 d. ekspedicija pasiekė Pietų ašigalį, tačiau tai padarė pusmečiu vėliau nei kita keliautojų komanda. Grįžtant labai pablogėjo oro sąlygos (nukrito temperatūra, prasidėjo pūgos), todėl ekspedicijos dalyviai kentėjo nuo bado, nušalimų ir visi žuvo.

A

B

Keliautojas, antropologas tyrė Ramiojo vandenyno salynų tautas. Išgarsėjo pasaulyje, kai 1947 m. plaustu „Ra“ perplaukė Ramųjį vandenyną. Tyrė Volgos ir Dono upių sritis, kuriose ieškojo egiptiečių pėdsakų.

Abelis Tasmanas

C Anglų jūrininkas, karališkojo laivyno leitenantas, surengęs keletą ekspedicijų, skirtų ieškoti nežinomo Pietų žemyno. 1768–1771 m. surengtoje ekspedicijoje tyrė šiaurinę Atlanto vandenyno dalį. Priplaukė Naująją Zelandiją, sudarė salų kontūrų žemėlapį. Keliaudamas į vakarus pasiekė Australijos pietrytinius krantus, tyrė augaliją ir gyvūniją. Čia pirmą kartą europiečiai susidūrė su eskimais. Grįžęs į gimtinę buvo paskelbtas mokslo didvyriu, vėliau surengė dar dvi ekspedicijas. Paskutinėje kelionėje žuvo nuo čiabuvių rankos.

Fritjofas Nansenas

D

Džeimsas Kukas

Žakas Yvas Kusto

E

F

Robertas Skotas

Vokiečių jūrininkas, režisierius, fotografas, įžymiausias pasaulio okeanografas. Kartu su inžinieriais išrado akvalangą, leidžiantį narams po vandeniu elgtis laisviau, taip pat sukonstravo echolotą, kuriuo net du žmonės galėjo tirti jūros gelmes. 1962–1965 m. įkūrė tris povandenines tyrimų stotis, kuriose galėjo gyventi mokslininkai. Pasižymėjo kaip garsus kinematografas, sukūrė gausybę filmų apie povandeninį pasaulį, kurie laimėjo net tris Oskarus kaip geriausi dokumentiniai filmai.

Turas Hejerdalas

3. Kuriais laivais naudojosi šie garsūs keliautojai? Į apskritimą prie laivo pavadinimo įrašyk keliautoją atitinkančią raidę. „Endeavour“ „Fram“ „Kon Tiki“

1688 m. kartu su kitais penkiais keliautojais slidėmis perėjo pietinę Grenlandiją iš rytų į vakarus ir nustatė, kad salą dengia ledynai. 1693 m. laivu „Fram“ išplaukė iš Norvegijos tikėdamiesi pasinaudoti jūrų srovėmis ir ledų dreifu pasiekti Pietų ašigalį. Laivui pasiekus 83°24’ šiaurės platumos ir atsimušus į ledyną, šunimis kinkytomis rogėmis patraukė ašigalio link, bet dėl atšiaurių sąlygų tikslo nepasiekė. Tačiau atliko tuo laikotarpiu detalius Arkties vandenyno dugno tyrimus.

© Visos teisės saugomos įstatymo. Kopijuoti draudžiama.

„Discovery“ „Calisto“ „Engel“

5


Geografijos pratybos gaublys 1 dalis