Issuu on Google+

17 Amalan Penghapus Dosa Manusia pasti berbuat dosa dan pasti butuh ampunan Allah. Oleh karena itu Allah memberikan keutamaan dan kemurahan kepada hambaNya dengan mensyariatkan amalanamalan yang dapat menghapus dosa disamping taubat. Sebagiannya dijelaskan dalam Al Qur’an dan sebagiannya lagi dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam.Diantaranya sebagai berikut: 1. Menyempurnakan wudhu dan berjalan ke masjid, sebagaimana disampaikan Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam: ŮŽَ‍ أ‏ Ů’ Ů? Ů‘Ů?‍ ŮŽ ŘŁŮŽ Ů?د‏ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů’ ŮŽ Ů? Ů‘ ŮŽ ‍ŮŽŮŽ Ů?Ů? ا‏ ŮŽ Ů’ ‍ ا‏ Ů? ŮŽ Ů’ َ‍" ŮŽ ŮŽ ŮŽ !ŮŽŮ?ا ا ŮŽŮ‘ َعَتŮ? Ů?Ů? ŮŽŮˆâ€Ź Ů? ‍غ !ŮŽŮ„ŮŽ ا ŮŽ Ů‘Ů? Ů„ŮŽ َع‏ Ů? ŮŽ%" Ů’ Ů?‍ا Ů’ Ů?(Ů?ŘĄŮ? ؼ‏ ŮŽ ŮŽ Ů?)‍ŮŽ Ů?ع‏ ŮŽ Ů’ ‍ ŮŽ Ů?ŘŠ ا‏+Ů’ ‍ŮŽ ŮŽŮˆ َآ‏ Ů? Ů’ ‍ Ů? ŘĽŮ?ŮŽ ا‏ Ů? ŮŽ- ŮŽ Ů’ ‍َ Ů?Řą ا‏./Ů? 0Ů’ ‍ّ ŮŽŘŠŮ? ŮˆŮŽŘ§â€Ź1 ŮŽ ‍ ŮŽ ا‏2Ů’ ŮŽ Ů?‍ّ ŮŽ؊‏1 ŮŽ ‍ ا‏ Ů’ Ů? Ů?ŮŽ3ŮŽ ‍ء‏ Ů? ŮŽŮ‘Ů? ‍ا‏ “Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapu dosa dan mengangkat derajat. Mereka menjawab: ya wahai rasululloh. Beliau berkata: menyempurnakan wudhu ketika masa sulit dan memperbanyak langkah kemasjid serta menunggu shalat satu ke shalat yang lain, karena hal itu adalah ribathâ€? (HR Muslim dan Al Tirmidzi). Juga dalam sabda beliau yang lain: ‍َ ŘĽŮ?ذَا‏6Ů‘( ŮŽ ŮŽ 7ŮŽ 8 Ů? Ů? Ů‘ŮŽ ‍َ ا‏9ŮŽ : Ů’ ŮŽ6ŮŽ َ‍Ů‘ ا Ů’ Ů?(Ů?إ‏ ŮŽ ;Ů? َ‍= ŮŽ؏‏ ŮŽ ŮŽŮ?‍ّ ŮŽŘŠŮ? ؼ‏1 ŮŽ ‍ ŮŽ ا‏ Ů? Ů? Ů? Ů’ Ů? ‍? Ů?> Ů?) ŮŽ !ŮŽŮ„ŮŽ ŘŁŮŽ Ů’Ůˆâ€Ź ŮŽ @Ů’ ŮŽ Ů‘ŮŽŮ?‍ ŘĽŮ?ŮŽŮ‘هَ ؼ‏ Ů’ ŮŽ B Ů? Ů’ ŮŽ ً‍ ŮŽ؊‏ Ů’ = Ů? Ů‘ŮŽŮ?‍ ؼ‏ Ů? 2ŮŽ ŮŽ ‍ َع‏ Ů? Ů‘ ŮŽ ‍ً Ů??ŮŽ ا‏D ŮŽ ‍ّ ŘŁŮŽ Ů’Ůˆ ŘŻŮŽ َع‏B ŮŽ : ŮŽ Ů? @Ů’ ŮŽ ŮŽ?Ů? Ů‹DEŮŽ FŮ?= ŮŽ “Jika seseorang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya kemudian berangkat sholat dengan niatan hanya untuk sholat, maka tidak melangkah satu langkah kecuali Allah angkat satu derajat dan hapus satu dosaâ€? (HR. Al Tirmidzi). 2. Puasa hari Arafah dan A’syura’, dalilnya: َّ‍َّا ŮŽ@Ů‘ أَن‏H%Ů? Ů‘ ŮŽ I ŮŽ Ů? Ů‘ ŮŽ ‍Ů? ا‏FŮ’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů‘ ŮŽ " ŮŽ ‍م !ŮŽŮ„ŮŽ ŮŽŮˆâ€Ź Ů? ŮŽFI Ů? ‍م‏ Ů? Ů’ ŮŽ ŮŽDŮŽ ŮŽ ŮŽ HŮ‘0Ů?Ů?‍ ؼ‏K Ů? Ů? /ŮŽ : Ů’ َ‍ ŮŽ أ‏ ŮŽ Ů?Ů‘ ŮŽ ‍ن ا‏ Ů’ َ‍ّ ŮŽ أ‏L Ů? ŮŽ Ů? ŮŽD@ŮŽ Ů‘ŮŽ ‍ ا‏HŮ?/Ů‘َ‍ا‏ Ů? ŮŽ %Ů’ !ŮŽ ŮŽD@ŮŽ Ů‘ŮŽ ‍ ŮˆŮŽŘ§â€ŹHŮ?/Ů‘َ‍ ŮŽ Ů?) ا‏2Ů’ ŮŽ ‍م ŮŽŮˆâ€Ź Ů? ŮŽFI Ů? ‍م‏ Ů? Ů’ ŮŽ َ‍Ů?عَاإ‏MŮŽ HŮ‘0Ů?Ů?‍ ؼ‏K Ů? Ů? /ŮŽ : Ů’ َ‍ ŮŽ أ‏ ŮŽ Ů?Ů‘ ŮŽ ‍ن ا‏ Ů’ َ‍ّ ŮŽ أ‏L Ů? ŮŽ Ů? @ŮŽ Ů‘ŮŽ ‍َا‏D HŮ?/Ů‘َ‍ ا‏ Ů? ŮŽ %Ů’ !ŮŽ “Nabi Bersabda: Puasa hari Arafah saya berharap dari Allah untuk menghapus setahun yangsebelumnya dan setahun setelahnya dan Puasa hari A’syura saya berharap dari Allah menghapus setahun yang telah laluâ€? (HR. At Tirmidzi dan dishahih-kan Al Albani dalam Shahih Al Jaami’ no. 3853) 3. Shalat tarawih di bulan Ramadhan, dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam: 9 Ů’ ŮŽ ‍م‏ ŮŽ ŮŽ! َ‍َن‏N ŮŽ ‍ً َع‏0ŮŽŮ’ Ů?‍َŮ‹ ŮŽŮˆ ؼ‏-/Ů? : Ů’ ‍ ŮŽ ا‏L Ů?O Ů? ŮŽ ŮŽ ‍م‏ ŮŽ Ů‘ŮŽ P ŮŽ 7ŮŽ 9 Ů’ Ů? Ů?%Ů? 0Ů’ َ‍ذ‏ “Siapa yang menegakkan romadhon (shalat tarawih) dengan iman dan mengharap pahala Allah maka diampunilah dosanya yang telah laluâ€? (Muttafaqun ‘Alaihi) 4. Haji yang mabrur, dengan dalil:


17 Amalan Penghapus Dosa

Related publications