Aukcja Sztuki Współczesnej, 26 marca 2013, godz. 19.

Related publications