Issuu on Google+

Lokaal Sport Special Nieuwe sponsor voor de ‘Hel’ Con Zelo klopt Petten Nieuws van de WVS www.schagerweekblad.nl Uitgave van Holland Combinatie Wie is de ‘Joker’? Woensdag 18 februari 2009 Over ambities en de moeite om die te realiseren In het Schager Weekblad van vorige week stond een foto met daarbij de vraag wie de 'Joker' was op die foto. Er is inmiddels al een flink aantal inzendingen (goede en foute) binnen, maar wie nog een gokje wil wagen, kan tot vrijdag 20 februari 12.00 uur een antwoord mailen naar redactie@schagerweekblad.nl Onder de inzenders met het goede antwoord, verloten wij een Senseo koffieapparaat. Studio Noordholland speelt stuk over de keerzijde van een gezin Vergunning (J.Gr.) Verdien tot 15% meer en een top auto! Salarisadministrateurs. Assistent-Accountants. Assistent-ontrollers. (Assistent-) Administrateurs. Debiteurenbeheerders. De cast van Studio noordholland, tijdens een repetitie voor De Keerzijde. Vooraan van links af Nico de Redelijkheid, Gertruud Keetman en Annet Meijering. Achteraan: Jan en Marjan Vredenburg. (Foto: Marc Moussault) REGIO - "Een gezin kan een gevangenis zijn. Dat hoering aan. vader, moeder, de zoon en pen we met dit stuk te laten zien", zegt Jos van Dijk, re- De Keerzijde gaat over ambi- beide dochters voor het eerst gisseur van het toneelgezelschap Studio noordholland. ties en de moeite die mensen sinds jaren weer eens in een Vandaar ook de titel van het nieuwste toneelstuk: 'De ondervinden die ambities ouderwetse familiesetting bijKeerzijde'. "Want het gaat over de keerzijde van wat waar te maken. Zo is de vaeen zijn. De kinderen zijn een 'normaal' gezin lijkt." De Keerzijde is zaterdag 21 der in het stuk - een rol van door de moeder opgeroepen en zondag 22 februari te zien in het Scagontheater aan Jan Vredenburg - een politinaar het eiland te komen, omde Buiskoolstraat te Schagen. cus die de middelmaat niet dat het met vader niet goed ontstijgt; zijn echtgenote gaat. Een van de twee doch"Ik wilde dit keer eens niet Marjan speelt de moeder, een ters draagt al jaren een groot ling vervolgens als het ware een toneelstuk uit de boeken- zittend aan tafel schrijvend, actrice die het ook niet heeft geheim bij zich over haar vakast trekken", vertelt Van gemaakt. Met name pa en ma der, waarvan de anderen geen schrappend en schavend tot Dijk. "Dus heb ik zelf een spiegelen zich aan elkaar, en weet hebben... stand. stuk geschreven, deels gebadat heeft op beiden een verNico de Redelijkheid: "Het is Ironie seerd op dingen die ik vanuit nietigende uitwerking. "Iewel heel bijzonder om zó sa"Er zit een stevige portie iromijn eigen leven herkende." dereen moet keuzes maken in men aan een stuk te werken. nie in het stuk", aldus Nico In nauwe samenwerking met het leven. Dat geldt ook voor Ik bedoel, toen we eraan bede spelers Marjan en Jan Vre- de Redelijkheid. "En mensen de personages in De Keerzijgonnen wisten we niet eens die dat aanvoelen zullen daar denburg, Gertruud Keetman, de", vertelt Jos van Dijk. "En hoe het verhaal afliep!" De best om kunnen lachen, al is Nico de Redelijkheid en Van dat heeft consequenties..." Keerzijde is zaterdag 21 en het geen stuk om te bulderen Dijks levenspartner Annet Gertruud Keetman: "Ambizondag 22 februari te zien in van de lach" vult Annet Meij- ties die niet worden waargeMeijering kwam de voorstelhet Scagontheater; 4 en 5 maakt. Ook dat blijft niet april wordt het gespeeld in zonder gevolgen. Zo komt De Kunst in Alkmaar en 10 een aantal keerzijdes binnen april in Het Pakhuis in het gezin voorbij." Hoorn. Voor de voorstellingen in Schagen zijn kaarten De voorlichtingsrubriek van de gemeente Geheim te koop en te reserveren bij staat elders in het weekblad De Keerzijde speelt zich af Techador in het Makado Cenop een waddeneiland, waar trum (0224-297119). Altijd direct bij je in de buurt. Bel gratis 0800–876 3666 of kijk op wr.nl OPRUIMING tot 75% korting Schmalz Damesmode Zie advertentie elders in de krant INDESIT 1400 TOEREN WASAUTOMAAT Regelbare centrifuge, 5 kilo en spoelstop. 299,- Geen verkoop aan handelaren en max. 1 pp. Geldig van 17 februari t/m 24 februari 2009 Gemeenten verlenen of weigeren vergunningen. Aan een camping die wil uitbreiden bijvoorbeeld. Het opstellen van een vergunning vereist ambtelijke nauwkeurigheid. Alleen al als feitelijke gegevens niet kloppen, wendt een belanghebbende burger met bezwaren zich met succes tot de rechter. En staat de gemeente in z’n hemd. Harenkarspel bouwt de laatste jaren een negatieve reputatie op met z’n vergunningenbeleid. Zowel de juistheid van feitelijkheden als de validiteit van beleidsoverwegingen blijkt bij rechterlijke toetsing onder de maat. Terwijl wethouder De Groot zich nota bene verzekerd weet van de aanwezigheid ener juriste in zijn medewerkerskorps. Gemeentelijk gehannes en geldverspilling, ten koste van betrokken burgers. ‘Groene vrijwilligers’ SCHAGEN - Het duurt nog even voor het voorjaar begint. Met de komst van het voorjaar begint ook het tuinseizoen. Heerlijk! zullen de meeste mensen denken. Weer lekker in de tuin aan de slag. Maar wat nou als je wel heel erg geniet van je tuin, maar het onderhoudswerk eigenlijk niet meer zelf kunt doen? Dan zal iemand een helpende hand moeten uitsteken. Wonen Plus Welzijn biedt praktische dienstverlening zodat men zo lang mogelijk in eigen huis kan blijven wonen. Geïnteresseerden kunnen voor tuinonderhoud, klussen, administratieve ondersteuning etc. een beroep doen op Wonen Plus Welzijn. De abonnee belt naar het servicepunt en daar wordt geregeld dat er een vrijwilliger de klus uitvoert. Dit zijn klussen die ongeveer een uur duren. Wonen Plus Welzijn heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers die dit werk doet. Omdat de vraag naar tuinonderhoud toeneemt, is men op zoek naar “tuinmannen of vrouwen”, zoals schoffelen, maaien, of een struikje snoeien. Voor eenieder die van tuinieren houdt en graag daarin iets voor een ander wil betekenen, Wonen Plus Welzijn doet een oproep. Aanmelden bij Wonen Plus Welzijn (0224272880 ’s morgens van 9.00 tot 12.00 uur). Vrijwilligers kunnen ook gratis een snoeien groencursus volgen. Drank Kees lustte graag een borreltje maar stonk soms van de drank, z’n vrouw had deer een hekel an dat gaf een hoop gejank. Ze zee: “Al gaan je doôd kom je bai Petrus an de deur, die leit je d’r beslist niet in as je den weer zo meur!” Maar Piet zee: “Moid, dat heb gien last, d’r valt niks te verliezen, wie doôd is heb ze leste asem toch al lang uitbliezen! SIEM DE HAAN (www.siemdehaan.nl) Gulden ACTIE Kijk op www.bcc.nl voor de dichtstbijzijnde winkel of bestel online Zie advertentie elders in de krant


Schager Weekblad

Related publications