Issuu on Google+

MOSINA Mosina, 31 października 2012 r. Lrntrz Gmhi Mosin 0W. 0004. 23.2012 MK Raci: Mska w Mosinie Wpł. dnr 2”l.”O.2O”Ii, .r. Nr sprawy Pan Waldemar Waligórski Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Zgodnie z art. 5 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przekazuję informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu po klasie trzeciej gimnazjum. 1 Kon\ -fratu mgr Otrzymują: 1. Adresat 2. aa Sprcrwę prowadzi: Małgorzata Kasprzyk Kierwnik Referatu Oświaty tel. 618 109 580


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Related publications