Issuu on Google+

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Ang isa sa mga kasanayang magagamit sa panahon ng kahirapan ay ang pag-iimbak ng pagkain. Karamihan sa mga binibili nating gulay, prutas, isda at karne ay madaling masira. Ngunit, salamat sa mga siyentipikong kaalaman pagkat makapag-iimbak na tayo ngayon ng pagkain at maiiwasan ding maaksaya ito. Ipakikita ng modyul na ito kung papaano magagamit ang pag-iisip sa iba’t ibang paraan ng pag-iimbak ng karne, prutas, gulay, at isda. Matututo ka ring gumawa ng tocino at longganisa. Matatalakay ang kasanayang ito sa tatlong aralin: Aralin 1 – Pag-iimbak ng Karne Aralin 2 – Kaya Mo ring Gumawa ng Tocino at Longganisa Aralin 3 – Pag-iimbak ng Prutas, Gulay at Isda Anu-ano ang Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Matapos pag-aralan ang modyul na ito, kinakailangan mong: ♦ matalakay ang mga siyentipikong paraan sa pag-iimbak ng pagkain; ♦ maipaliwanag ang iba’t ibang siyentipikong paraan ng pag-iimbak ng karne, prutas, gulay, at isda; ♦ mailarawan at masunod ang mga instruksiyon sa paggawa ng inimbak na karne; at ♦ maisagawa ang kaalaman sa pag-iimbak ng pagkain upang malutas ang suliranin sa araw-araw na pamumuhay. 1


ALSFL2-46

Related publications