Issuu on Google+

III. KRONOLOGIJA 5. 6. 7. 8. 9. 441 mah po pristizanju Borbene grupe u rajon Slavonski Brod, a najkasnije do 09,00 sati 03.10.1992. godine. Zapovjednik 109. br. HV, formirat će iz sastava brigade borbenu grupu jačine 180200 ljudi, ojačanih sredstvima podrške PZO i sanitetski osiguranu. Ovako opremljenu borbenu skupinu uputiti u rajon Slavonski brod do 18.00 sati 3.10.1992. godine, s ciljem hitnog uvođenja i bojevog angažiranja iste u bojišnoj prostoriji OG 'Istočna Posavina'. Zapovjednik borbene grupe 109. br. HV javit će se do 15,00 sati zapovjedniku OG 'Istočna Posavina' radi prijema konkretne bojeve zadaće. Zapovjednik OG 'Istočna Posavina' izdat će zapovjednicima pod 2., 3., 4. i 5. ove zapovijedi konkretne zadaće, osigurati uvođenje postrojbi u bojišnicu pod što povoljnijim uvjetima i materijalno ih opskrbiti. Zapovjednicipostrojbi koji se bojno angažiraju u zoni odgovornosti OG 'Istočna Posavina' obvezatni su izvršiti sve potrebne borbene, sigurnosne i druge pripreme ljudstva za polazak na bojište. Bojevo angažiranje svake postrojbe trajat će najmanje 15 dana, a napuštanje i odlazak sa bojišne prostorije vršiti samo kad dođe odgovarajuća postrojba za zamjenu. Sve postrojbe se po primitku konkretne bojeve zadaće pretpočinjavaju OG 'Istočna Posavina'. Svi zapovjednicipostrojbi obvezatni su me pismeno izvijestiti o postupanju postrojbi po ovoj borbenoj zapovijedi. Ostvarivanje materijalnih i drugih pogodnosti i prinadležnosti za bojevo angažiranje u zoni odgovornosti OG 'Istočna Posavina' po dosadašnjem. Svako eventualno ne postupanje po ovoj zapovijedi smatra se kao samovoljno napuštanje postrojbe.618 Dakle, zapovjednik Operativne zone Osijek, brigadir Vrbanac, kao najviši zapovjednik Slavonskog bojišta zadužen za servis OG „Istočna Posavina“ i zapovjedništva Slavonskog bojišta, čija se temeljna zadaća ogledala u tome da se osiguraju ljudi i sredstva za uporabu u zoni odgovornosti zapovijeda 109. br. HV (onoj istoj koja je prije 44 sata neovlašteno napustila borbeni poredak; onoj koja je „u tešku situaciju“ dovela 108. br. i druge postrojbe), da se ponovo vrati u borbu. Osim toga zapovijeda 132. i 135. br. HV i TG-123. da se također stave na raspolaganje zapovjedniku OG „Istočna Posavina“ zbog toga što su „snage branitelja dovedene u krajnje ozbiljnu i tešku situaciju u kojoj je neposredna ugroženost Bosanskog Broda postala realnost“. A šta rade zapovjednici ove četiri postrojbe? Ne izvršavaju borbenu zapovijed! Koja je posljedica neizvršavanja borbene zapovijedi ova četiri zapovjednika četiri dana kasnije? Pad Bosanskog Broda! Umjesto da je odmah po neizvršavanju njegove zapovijedi, ako već ne uhitio, onda barem suspendirao zapovjednike postrojbi, imenovao druge i uputio ih na izvršenje borbene zadaće, Vinko Vrbanac četiri dana ne čini ništa. Nije htio ili nije smio - svejedno je. A onda se, peti dan iz Osijeka, pojavljuje u Slavonskom Brodu i pored živih i ovlaštenih zapovjednika, generala Stipetića i brigadira Štefaneka, neovlašteno 618 OZ Osijek, Zapovijed Zapovjednika- Zapovijednicima 109. 132. i 135. br. HV i TG-123, Borbena Zapovijed, Klasa: 8/92-01/01, Ur.broj: 1076-01/92-101, Osijek, 02.10.1992. god.


rat_u_bosanskoj_posavini_1992.-3.dio

Related publications