Issuu on Google+

PREDGOVORI UVOD KAKO KSO RADI Implementiran od Saveta Evrope PRILOZI Finansiran od Evropske Unije i Saveta Evrope OBNOVLJENI OBJEKTI Komisija za sprovođenje obnove na Srpskim pravoslavnim verskim objektima na Kosovu* OSTALE INFORMACIJE PROGRAM ZA TEHNIČKU SARADNJU I KONSULTACIJE U VEZI SA INTEGRISANOM ZAŠTITOM KULTURNOG I PRIRODNOG NASLEĐA * Svaka upotreba reči Kosovo, bilo da se odnosi na teritoriju, institucije ili narod, u ovom tekstu će biti shvaćena u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 bez prejudiciranja statusa Kosova.


Komisija za sprovođenje obnove na Srpskim pravoslavnim verskim objektima na Kosovu

Related publications