Issuu on Google+

Pola Geometri Marfuah, S.Si., M.T siuplay.wordpress.com

Perhatikan Pola Berikut A A A A A 

B B A A B

A B B B B

B A B A C

ABAB BBABB AABBAA ABAABAA ABBCABBC

Apa yang hilang?

Ini dia……

Bukti

Apa yang hilang?

Ini dia‌

Bukti

Apa yang hilang?

Ini dia‌

Bukti

Kalau ini?

Ini dia‌.

Bukti

Kotak warna apa yang hilang?

Ini dia‌

Bukti

Ada berapa segi enam, segi tiga dan jajargenjang pada gambar ini?

Jawab

Ada berapa trapesium, segitiga dan jajargenjang yang membentuk huruf z?

Jawab


Pola Geometri