Issuu on Google+

egitim@hotmail.es ZAMAN İÇİNDE BİLİM ÖĞRENME ALANI Bilim, Teknoloji ve Toplum SÜRE: 12 ders saati KAZANIMLAR 1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir. 2. İlk yazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki önemini fark eder. 3. Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını değerlendirir. 4. 15 - 19. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini fark eder. 5. Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel gelişmelerle ilişkilendirir. KAVRAMLAR Bilim Buluş Çağ Enerji Keşif Laiklik 96 Milat Özgürlük Pazar Reform Rönesans Sanayi Sermaye Sosyal bilim Teknoloji Uygarlık Yüzyıl Bu kavram giriş düzeyinde verilecektir. Bu kavram geliştirme düzeyinde verilecektir. Bu kavram, pekiştirme düzeyinde verilecektir. AÇIKLAMALAR Anayasamızın (Bilim ve Sanat özgürlükleri ile ilgili) 27. maddesi de ele alınacaktır (5. kazanım). Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı işlenecek, Sanayi İnkılabı ise bilimsel ve teknolojik açılardan ele alınacaktır (4. kazanım). İLİŞKİLENDİRMELER Diğer Derslerle İlişkilendirme 3. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesi (3.3 kazanım) 3.3. Ünlü Türk gök bilimciler ve çalışmaları hakkında örnekler verir. 4. ve 5. kazanımlar için Fen ve Teknoloji dersi “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesi (3.2, 3.4, 3.6 kazanımlar) 3.2. Gök bilimcilerin teleskoplar yardımıyla gök cisimlerinin hareketlerini ve yapısını inceleyen bilim insanları olduklarını belirtir. 3.4. Teleskopların uzay gözlemi yapmadaki önemini fark eder. 3.6. Teknolojinin uzay araştırmalarına, uzay araştırmalarının da teknolojiye katkısını örneklerle açıklar. 154


7.sınıf zaman içinde bilim

Related publications