Issuu on Google+

MEDEA (Eurípides) 1.­  Resume brevemente o mito dos Argonautas. 2.­  Por que está  irritada Medea e que perigos a ameazan? 3.­  Por que a nodriza prefire a vida de súbdito á de rei? 4.­  Explica a opinión de Medea sobre a condición da muller. 5.­  Agón de Creonte e Medea: a) Que decisión toma o rei acerca de Medea? b) Que males recela dela? c) Como xustifica Xasón o seu novo matrimonio? 6.­  Que vinganza maquina Medea? 7.­  Desgracias que aflixen ós desterrados. 8.­  Agón Xasón e Medea: reproches de Xasón a Medea; Que favores fixo meda a  Xasón? Que beneficio recibiu esta a cambio, segundo Xasón? Como xustifica o  seu novo matrimonio? Neste agón aparecen recursos estilísticos (Por exemplo,  antinomías ou contraposicións de conceptos), ideas e argumentos sofísticos:  sinálaos. 9.­  Resume a idea de amor que expón o coro. 10.­ Diálogo Exeo­Medea:  a) Quen é Exeo e que fai en Corinto? b) Que axuda ofrece a Medea? c) Que garantías ofrece Medea a Exeo? 11.­ Con que medios vai executar Medea o seu plan de vinganza? 12.­ Resume as dúas ideas principais do canto do coro. 13.­ Monólogo de Medea: a) Explica os sentimento contrapostos de Medea. b) Sinala algúns dos costumes da vida familiar. c)Tense dito que Eurípides fai aquí un estudio psicolóxico da  protagonista: expón a túa opinión. d) Cres que Eurípides comparte a opinión de sócrates de que ninguén      obra mal a sabiendas? 14.­ Opinión do coro sobre as vantaxes e desvantaxes da paternidade. 15.­ Resuma o relato do mensaxeiro. Cal é o papel do mensaxeiro na  estrutura dramática da traxedia? 16.­ Por que Medea non mata a Xasón, único responsable dos seus males?  A quen afecta máis a morte dos seus fillos? 17.­ Nesta traxedia dáse o sufrimento de persoas inocentes: exemplifícao. 18.­ Unha das finalidades da traxedia grega é a educativa, pero esta non o é.  Por que non son educativas as traxedias de Eurípides?


cuestionarios de Medea e Hipólito

Related publications