Issuu on Google+

Bil Pasjon for motor nr 30 - 2011 - www.byavisen. net 15 Bil-Bergen i høygir Det finnes mer enn 100.000 personb iler i Bergen. Noen noen kjører den har den som hobby, til jobb, noen lever av å selge den, mens inn dieseldunsten andre bare puster fra den når vinden ikke blåser. Denne uken har Byavisen snakket med fem av byens gått nærmere inn største bilforhandlere, på fenomenet bilklubb ut mer om den første med bilen til Trond Sandve Bergen AmCar Club og funnet n. Biler kan være både nødvendighet og en lidenskap. For Bergen AmCar Club er det en livsstil. 12 sider Side 15-26 bil-bilag Dårlig barselomsorg Årlig fødes 5000 barn i Bergen, men Bergen kommune har kun 6 hele jordmorstillinger. Side 3 SPV.NO | TLF. 05555 Visste du at vi har en av Hos oss kan du oppnå Kjøp forsikring av toppbonus 2-3 år en du kjenner. markedets beste bilforsikringer? t ellers raskere enn i markede Som kunde i Sparebanken Vest får du bedre godt ut i nasjonale helhetlige forsikringsråd sammenligninger, fordi vi kjenner deg både på pris og vilkår. og din situasjon. Dessuten Gode relasjoner gir kommer våre forsikringer trygghet. Les mer om våre forsikringer på spv.no Forsikring fra: Overdosebyen Hvor er den politiske viljen til å fatte modige vedtak på rusfeltet, spør Endresen fra Bergensklinikkene. Side 11 Nr. 30 - 30. august 2011 Vestnorsk foto Danske Elsebeth Jørgensen har brukt Billedsamlingen til UB for å lage kunstfotoutstilling. Side 32-33 Kina på pensum Stadig flere bergenselever får kinesisk på timeplanen. Side 6 Mannlig mangelvare Ungdomsskolelærer Dag-Erik Holmedal er en av få unge SKO menn bak kateteret. Forsker KariKLÆR Flornes er••bekymret KLÆR SKO for TILBEHØR fraværet av menn i lærerutdanningen. Side 4-5 TILBEHØR Friskt • Flott • Fargeriket Friskt • Flott • Fargeriket Friskt • Flott • Fargerikt Aktuelt Lokalt ▍3 Livsstil Mat ▍8 Tips oss! Skjer det noe i ditt nærområde? Send oss dine tips, meninger og synspunkt. Byavisen mottar tips om hendelser i Bergen og omegn på telefon 55 17 36 60, tips@byavisen.net eller via tips.byavisen.net Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50 Meninger ▍10 Livsstil Bil ▍15 Friskt • Flott • Fargerikt KLÆR KLÆR •• SKO SKO TILBEHØR ● KLÆR SKO TILBEHØR Friskt Flott Friskt ••TILBEHØR Flott •• Fargeriket Fargeriket Velkommen til32 en hyggelig Kultur Foto ▍ Kultur I handel! Byen ▍36 20 butikker i Norge Friskt Friskt •• Flott Flott •• Fargerikt Fargerikt KLÆR SKO HØSTENS Velkommen til en hyggelig handel! ● 20TILBEHØR butikker i Norge NYHETER HØSTENS NYHETER HVER UKE Velkommen til våre 22 butikker Norge! Oslox6, Kolsås, Asker, Drammen, Bø, Tønsberg, Fredrikstad, HVER UKE Kristiansand, Sandnes, Stavangerx2, Haugesund, Bergen, Velkommen til våre 22 butikker Norge! Velkommen til en hyggelig handel! Ålesund, Trondheim, Bodø, Tromsø Velkommen til en hyggelig handel! DESIGN DESIGN FORUM Nordahl NordahlBrunsgt. Brunsgt.99··Bergen Bergen··Tlf. Tlf.55 5557 5799 9955 55 Oslox6, Kolsås, Asker, Drammen, Bø, Tønsberg, Fredrikstad, Kristiansand, Sandnes, Stavangerx2, Haugesund, Bergen, Velkommen til handel! Velkommen til en en hyggelig hyggelig handel! Ålesund, Trondheim, Bodø, Tromsø FORUM Nordahl Brunsgt. 9 · Bergen · Tlf. 55 57 99 55 www.designforum.no Nordahl Brunsgt. 9 · Bergen · Tlf. 55Permanenten) 57 99 55 (Vestlandske Kunstindustrimuseum, (Vestlandske Kunstindustrimuseum, (Vestlandske Kunstindustrimuseum, Permanenten) (Vestlandske Kunstindustrimuseum,Permanenten) Permanenten) www.designforum.no www.designforum.no www.designforum.no www.designforum.no


Byavisen - avis30 - 2011

Related publications