Issuu on Google+

2005-11-09 Karolingų renesansas(tesinys) Al Kuinas. Karolis Didysis pavede globoti shvietima. Jis sukure pirmaja Europoje shvietimo sistema. Dvi grandys: 1. aukshchiausioji – palatino – rumu, kurie buvo sostineje Achene, akademija. Joje buvo destoma pagal pirmaja europoje programa. Shios programos sherdi sudare: triviumas – gramatika, retorika, dialektika; kvadriumas – aritmetika, geometrija, astronomija, muzika. Shių dvieju daliu sisteme vadinosi – septyni laisvieji menai. Destoma ish vadoveliu, parashytu Al Kuino, Cicerono. Al Kuino „Gramatika“ „Logika“ „Retorika“, Ciceroro „Retorika“. Ish visu destomuju dalyku labiausiai pazhenge muzika ir jos teorija. Antroje vietoje buvo aritmetika. Trechioje vietoje astronomija, ja domejosi pats Karolis Didysis. 2. Tai ivairios mokyklos, jas ish pradzhiu steige vienuolijos. Jos buvo dvieju tipu: uzhdarosios mokyklos – jas lanke tie jaunuoliai, kurie ruoshesi tapti vienuoliais, jos vadinosi poleklaustri. Atvirosios – joms vadovavo vyskupai, prizhiuredavo, jos veikdavo Kapitulos rumuose arba prie bazhnychiu (tapo katedru mokyklomis), vadinosi parapijinemis mokyklomis. Jose programa buvo daug platesne ir gyvesne, o pirmosiose mokyklose buvo destoma daugiau teologiniu dalyku. Abiejose moke vienuoliai. Jie buvo aukshciausia ishsilavinima turintys zhmones. Shvietimo sistema labai skyresi nuo bandymu destyti barbaru valstybese. Imperijoje buvo kitoks pozhiuris i tai kas vyksta. Barbaru valstybese buvo siekiama jaunima aukleti. Jaunimas buvo auklejimas tam, kad vyrai butu geri riteriai, kovotojai, zhinotu elgesio normas. Barbaru valstybelese iki imperijos buvo opozicija: mandagus ir grubus, netashytas. Ugdymo tikslas – sukurti zhmogu, kuris butu mandagus, zhinotu elgesio manieras, elgtis aukshtuomeneje. Taip buvo iki shios sistemos sukurimo. Ja sukurus tikslai pasikeichia – pagrindiniu tampa mokymas. Atsiranda mokytas ir nemokytas. Dvaras – mandagumas. Karolis Didysis (amzhininkai sako neishmokes rashyti) suvoke antikos palikimo reikshme. Karolio didzhiojo imperijoje augo, pletojosi miestai. Charakteringa miesto detale – gynybines sienos. Jos turejo ginti ne tik nuo klajokliu, bet ir nuo feodalo, kuriam priklause miesto zheme. Ginybines sienos suvaidino toki vaidmeni, kad i miesta begdavo valstiechiai negalintys pakesti baudzhiavos. Po metu jie tapdavo miestiechiais. Su tuo susieta termino etimologija – rustici(valstiechiai lot), po pabuvimo mieste, apsiprate, susivokdavo, ishmokdavo gyventi mieste, pradedamas jiems taikyti kitas terminas – ishkaimentieji – eruditus. Su shiuo zhodzhiu susisieja Karolio Didzhiojo shvietimo sistema. Jis buvo pirmasis valdovas suvokes visapusishko ishsilavinimo reikshme ir prasme. Karolingu renesanso laikotarpiu nebuvo bandoma ka nors nauja atrasti, buvo bandoma kopijuoti antika, ar netgi kanonizuoti ish antikos paveldetas zhinias. Jos buvo adaptuojamos to meto europoje, bet toliau nezhengiama. Tada vyko ne naujo pazhinimo procesas, bet kokybishkai aukshtesniu praejusiu laiku pasiekimu atpazhinimo procesas. Aukshciausioji viduramzhiu shvietimo grandis susiformavo shios shvietimo sistemos pagalba. Aukshchiausia shvietimo grandis – universitetai. Karolio Didzhiojo pasiekimai sudare galimybes pereiti prie universiteto lavinimosi. Universiteto atsiradimas. Universitetas gime ne europoje. Seniausios ishtakos – netoli dabartinio Bagdado, ten. kur Shadukum. Ish molio lenteliu nustatyta, kad tai buvo skaichiavimo rumai, ten gyveno zhyniai – to meto mokslininkai ir mokiniai. Ten buvo destomos ivairios disciplinos: gramatika, aritmetika ir tt. Rasta enciklopediju pradmenu, rashto darbu. Bandyta klasifikuoti. Buvo tam tikros kompleksinio mokymo ir mokslo ishtakos. Uzh europos ribu - ikurta arabu universitetas Al Askar Kaire. 970 m. Reikejo skleisti islama. Dvasishkiai turejo moketi islamo teologija, teise, tureti medicijos, inzhinerijos ir zhemes ukio pradmenis. Europos universiteto tiesiogines ishtakos siejamos su antika, su Ateno ir Romos mokyklomis. Su Platonu ir Aristoteliu. Antikiniu mokyklu problema buvo ta, kad jos buvo atitolusios nuo valstybes, visuomenes reikalu, neturejo konkrechiu tikslu, aishckiu studiju kursu, programu, nebuvo egzaminu sistemu, laipsniu sistemu. Tai buvo lavinimo mokyklos, kurios apeme siaura zhmoniu rata. Aleksandrijos, Pengamo, Etiopijos(?) centrai igavo kita lygi, bet neturejo shaknu visuomeneje, todel greit sunaikinti. Antikinę pradzhią pereme vyskupu, katedru, parapiju mokyklos, ish kuriu ishsirutuliojo universitetas. Universitas – visuma, mokslu buvimas vienoje vietoje. Shis pavadinimas atsirado ne ish karto, buvo naudojami mokykloms apibudinti – komunitas (bendruomene), kolegium. XII a ilgai vartotas terminas studium generale – pagrindines studijos. Veliau isitvirtino universitas – visuma. Shi termina sugalvojo europiechiai, noredami apibudinti institucija, kurioje egzistuoja net kelios visumos: 1) destytoju ir studentu visuma – bendruomene. 2) mokykla kurioje mokosi net keliu valstybiu zhmones. Studentai atvyke ish ivairiausiu krashtu. 3) vieta, kurioje destoma ne viena bet ivairiausios disciplinos, buvo trys pagrindiniai fakultetai: teologijos, filosofijos, teises. 4) buvo destoma ivairiu destytoju, studenai galejo pasirinkti, kieno paskaitu klausytis. Savermo mieste IX a Medicinos mokykla, ji veliau ishsirutuliojo I universiteta. Antra vieta, kur gime daug universitetui davusi mokykla Italijos Bolonijos mokykla. Pirmoji gavo universitetams budingus atributus. 1088 m. atsirado. Ish shio universiteto kilo Padujos universitetas. Taip vyko universitetu pietineje Europoje steigimosi procesas. Sorbonas, Neapolio ir kt. Iki XIV a daugiausia universitetu buvo Italijoje, Prancuzijoje, Ispanijoje. Ish viso tada buvo 23 universitetai.


Civilizacijų istorija

Related publications