Issuu on Google+

Homohaat? Kus als antwoord OPINIE, P. 14 HET ZOMERT BIJ AGENDA Dubbeldik juli-nummer, vanaf vandaag overal in de stad. 30 06 11 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153 Bijna vakantie! SINT-JANS-MOLENBEEK – Met een zoektocht in de straten van de gemeente, een zeepkistenrace aan het Karreveldkasteel en een discobar vierden de leerlingen van de Molenbeekse scholen maandag en dinsdag het einde van het schooljaar. Boekentassenrock, zoals het evenement heet, werd georganiseerd door de pedagogische dienst van HUB / FOTO: BART DEWAELE Molenbeek in samenwerking met de vzw JES. Ongeveer 450 leerlingen, van negen verschillende Molenbeekse scholen, namen deel. Onderwijs > Gemeenten met lokaal cultuurbeleid krijgen onderwijscoördinator Startgeld voor brede school BRUSSEL – Vlaams minister Pascal Smet (SP.A) trekt 750.000 euro uit voor de uitbouw van de brede school in de Brusselse negentien. Het project kan in het najaar al van start gaan. H et idee van de brede school komt overgewaaid uit Zweden. Omdat de maatschappij complexer is geworden, is het zinvol om de kinderen ook andere vaardigheden bij te brengen dan die die ze op school krijgen aangeleerd. Dat kan bijvoorbeeld door de school in te bedden in een breder netwerk van sociale, culturele en sportieve organisaties. Het kind gaat niet alleen naar school, maar kan aansluitend naar een kwaliteitsvolle opvang, de sportclub, muziekles enzovoort. De Vlaams-Brusselse beleidsmakers zien in de brede school het geknipte model om kinderen in het Nederlandstalige onderwijs – niet alleen in de klas, maar ook in de vrije tijd – een Nederlandstalige leefomgeving aan te bieden. Eind vorig jaar heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een nota goedgekeurd die de krijtlijnen vastlegt voor de uitbouw van de brede school in Brussel. Toen is ook de eerste grote brede school voorgesteld op de site van Nieuwland in Brussel-stad. Verschillende inrichtende overheden (vrij onderwijs, VGC, Stad Brussel) zullen daar op één plek onderwijs aanbieden, naast kinderopvang, naschoolse opvang, muzieklessen en een opvoedingswinkel. De uitwerking van de brede school in Brussel komt nu in een stroomversnelling. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) heeft beslist om 750.000 euro uit te trekken om de brede school vorm te geven. Tien Brusselse gemeenten die al een cultuurbeleidscoördinator hebben, of bij gebrek daaraan het gemeenschapscentrum, kunnen een subsidieaanvraag indienen waarmee ze een lokale bredeschoolcoördinator kunnen aanstellen. Die moet de brede school in de gemeente implementeren. Vlaanderen heeft 50.000 euro gereserveerd per lokaal bestuur. De overige 250.000 euro zal worden besteed aan de uitbreiding van het Nederlandstalige vrijetijdsaanbod in Brussel. Op 8 juni kwam Smet het voorstel presenteren op de conferentie van Vlaamse schepenen en OCMW- voorzitters. Die reageerden erg enthousiast. Lokale besturen die al ervaring hebben met de brede school (er zijn al enkele proefprojecten in Brussel) en gemeenten met een capaciteitsuitbreiding (Schaarbeek, Etterbeek, Brussel, Jette, Koekelberg) krijgen voorrang. De bovenlokale coördinatie van de brede school is in handen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Toch reageert het college van de VGC (Jean-Luc Vanraes, Open VLD, Brigitte Grouwels, CD&V, en Bruno De Lille, Groen!) nogal lauw op het voorstel van minister Smet. In een brief van 23 juni aan de Vlaamse schepenen laat het college uitschijnen niet opgezet te zijn met de ‘geoormerkte’ subsidie. Het college van de VGC zou de subsidie voor de brede school liever naar eigen goeddunken besteden. Zo vindt de VGC dat de lokale bredeschoolcoördina- toren niet per se via de gemeenten hoeven te opereren. De VGC wil nu met minister Smet onderhandelen over de precieze modaliteiten. Er is haast bij. Om de brede school in september van start te laten gaan, zou er toch voor het zomerreces duidelijkheid moeten zijn over de subsidiebesteding. Steven Van Garsse ADVERTENTIE De VGC verhuist … Zie bladzijde 11. N° 1286 VAN 30 JUNI TOT 7 JULI 2011 ¦ WEEK 26: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VZW BRUSSEL DEZE WEEK, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-226.45.40, ABONNEMENTEN: 02-226.45.45, FAX: 02-226.45.69, E-MAIL: INFO@BDW.BE


BDW - editie 1286

Related publications