Issuu on Google+

WOENSDAG 6 OKTOBER 2010 Bovenstem vereeuwigd in boek pagina 3 W W W.D E S TA D S KO E R I E R.N L ‘Gællemuun in 75 Gælledichies’ pagina 5 Afscheid van juf pagina Weer winst voor Sportclub 24 pagina 9 Kijk op pagina 18 en 19 Hasselt ‘hazelnotenstad’ CELLEMUIDEN - Medewerkers van het sociale zoeken, plukken en pellen van hazelnoten op de hazelnotenplantage van Jan Palland in Cellemuiden. Lees verder op pagina 5. werkgelegenheidsproject Landstede In Balans hebben vorige week meegeholpen bij het Subsidie voor valpreventie ouderen Gemeente peilt woonwensen de Weede ZWARTEWATERLAND - De gemeente Zwartewaterland stelt een subsidie van 1.750 euro beschikbaar voor de activiteit Valpreventie van de Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland (SWOZ). Deze activiteit is erop gericht het fysiek vallen bij ouderen te voorkomen. Daarnaast wordt ingezet op het het onderhoud van de fysieke conditie van ouderen. Deze activiteit sluit aan bij de Nota ouderenbeleid 2009-2012 ‘Samen voor wonen, welzijn en zorg’. HASSELT - De gemeente Zwartewaterland belegt op maandag 18 oktober een belangstellingsbijeenkomst om de wensen te peilen voor wonen in Hasselt om de Weede. Op deze manier wil het gemeentebestuur te weten komen naar welk type woning de wensen uitgaan en of men bijvoorbeeld kiest voor een kleine of een grotere tuin. Hiervoor worden in ieder geval de personen uitgenodigd die zich hebben aangemeld op de site www.hasseltomdeweede.nl. Gekozen is voor een inloopbijeenkomst tussen 16.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis van Zwartewaterland, Telvorenstraat 2 in Hasselt. De eerste bouwvergunningen voor Hasselt om de Weede zijn intussen verleend. Dat is feitelijk de start van de ontwikkeling van de woonwijk Hasselt om de Weede. Er is een fraai stedenbouwkundig concept gemaakt en het bestemmingsplan voor het eerste deel is onherroepelijk. Het stedenbouwkundig concept is al geruime tijd geleden opgesteld en het is belangrijk dat gemeente en gegadigden precies van elkaar weten wat de verlangens zijn en in hoeverre die Foto: Adriaan Holsappel in de plannen kunnen worden ingepast. De gegevens die in een persoonlijk gesprek met de belangstellenden worden verzameld, worden geanalyseerd, waarna de voorgenomen plannen opnieuw tegen het licht worden gehouden. De bijeenkomst is volgens de gemeente daarom voor iedereen die belangstelling heeft voor het wonen in Hasselt om de Weede belangrijk. Ook starters op de woningmarkt en iedereen die overweegt zijn of haar woning te verkopen, is op 18 oktober welkom in het gemeentehuis in Hasselt. Valpreventie is één van de activiteiten die ingezet wordt ter voorkoming van eenzaamheidsproblematiek bij ouderen. Ouderen die vallen krijgen vaak problemen met de lichamelijke conditie. Hierdoor zijn ze minder mobiel. Dit kan een beperking zijn op het kunnen meedoen aan de samenleving. SWOZ gaat in samenwerking met Therafit, RSR en Van Dijk Scootmobiel voorlichting geven over het voorkomen van vallen en de ‘goede manier’ van vallen. “Het gaat hierbij zowel om de theorie als om de praktijk”, geeft wethouder Lucas Boshove aan. “SWOZ gaat uit van een programma van drie weken, met één dagdeel per week. Deze activiteit wordt dit jaar in Hasselt aangeboden. Na de evaluatie gaan we bekijken of we het ook in de andere kernen kunnen aanbieden.” Het gevraagde bedrag van 1.750 euro voor het jaar 2010 komt ten laste van de post ouderenbeleid. In de Nota ouderenbeleid is genoemd bedrag gereserveerd. Brouwers Accountants B.V. Puttenstraat 34a, 8281 BP Genemuiden telefoon (038) 85 15 200, fax (038) 85 15 204 E-mail: info@brouwers.nl STERRETJE OCCASSION? Vr ijdagmiddag g r atis spreekuur Gen emu i d en , Ni j ver h ei d st r aat 45 tel. 038 - 385 97 43 STOFFERING VAN: meubels, scheepsstoffering en caravans Tel. 038 - 386 99 47 www.stoffeerderijcalypso.nl Het oude diep 2 8064 PN Zwartsluis Zonweringsystemen Rolluiken Merel 7, 8281 GX Genemuiden Tel.: (038) 385 61 84, Fax: (038) 385 94 50 Mobiel: 06 - 11 34 31 56, E -mail: henk@h-deleeuw.nl Merel 7, 8281 GX Genemuiden Tel.: (038) 385 61 84, Fax: (038) 385 94 50 Mobiel: (06) 11 34 31 56, E-mail: henk@h-deleeuw.nl AUTOBEDRIJF BREMAN Klaas Fuitestraat 41-45 | Genemuiden Tel.038-3854750 | www.autobreman.nl VERHUUR VAN HOOGWERKERS GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES TEL. 038 - 385 93 48 Schering 47 8281 JW Genemuiden 038 - 3856085


stadskoerier week 40

Related publications