Issuu on Google+

Pčelarenje DB košnicom po mesecima i tehnologija pčelarenja istom JULI.................................................................................................................................................2 AVGUST.........................................................................................................................................3 SEPTEMBAR..................................................................................................................................4 OKTOBAR......................................................................................................................................5 NOVEMBAR, DECEMBAR, JANUAR ........................................................................................5 FEBRUAR.......................................................................................................................................6 MART..............................................................................................................................................6 April.................................................................................................................................................8 Cvetnice aprila i pčelinja zajednica.............................................................................................8 Proširenje i preuredjenje gnezda..................................................................................................8 Kraj meseca..................................................................................................................................9 Cvetni pah....................................................................................................................................9 Med............................................................................................................................................10 MAJ...............................................................................................................................................11 JUNI...............................................................................................................................................12 Pčelarenje DB-12 košnicom sa dve matice u istom plodištu.........................................................13 JEDNOSTAVNA PROIZVODNJA SOLIDNIH MATICA.........................................................14 UDVOSTRUCITE PČELINJAK SA MINIMUM MATERIJALA..............................................15 PČELARENJE DB KOŠNICOM SA MAGACINOM HRANE..................................................16 KAKO "HRANITI" PČELE..........................................................................................................17 PRVI GODIŠNJI PREGLED DRUŠTAVA..................................................................................19 JEDAN OD NAČINA PČELARENJA.........................................................................................19 EPILOG SVEGA NAPISANOG...................................................................................................20 Formiranje društva (društava) veštačkim rojenjem.......................................................................21 Priprema DB košnice za zimu.......................................................................................................23


Pčelarenje DB košnicom po mesecima i tehnologija pčelarenja istom

Related publications