Issuu on Google+

DEEL IX: Chemisch Evenwicht Tot nu toe beschouwden we alle reacties als aflopend. Dit wil zeggen dat de reactie doorgaat tot één of alle reagentia volledig omgezet zijn in reactieproduct(en). De reactie stopt van zodra één van de reagentia is opgebruikt. Dergelijke reacties stellen we in de reactievergelijking voor door een enkele pijl: “→” Vb.: Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2 Voor veel reacties geldt dit eenvoudige verloop niet. De reagentia kunnen ook onvolledig omgezet worden. Wanneer de reactie “stopt” (uitwendig waarneembaar), is er in dit geval geen enkel reagens volledig weggereageerd, maar is er een toestand ontstaan waarin zowel reagentia als reactieproduct(en) aanwezig zijn; de evenwichtstoestand. Men spreekt hier van een evenwichtsreactie die in een reactievergelijking weergegeven wordt door een dubbele pijl: “” Vb.: H2 + I2  2 HI Als bij een reactie de uitwendig waarneembare veranderingen ophouden, is dit niet noodzakelijk een bewijs voor het stilvallen van de reactie. De toestand kan ongewijzigd blijven als er per tijdseenheid (Δt) evenveel bindingen gebroken worden als er gelijkaardige bindingen ontstaan. Dit noemen we een dynamisch evenwicht. 1 Evenwichtsreactie 1.1 Experimenteel bewijs v/h dynamisch karakter Ag+opl + Fe2+opl  Agvast + Fe3+opl In het reactiemengsel vervangt men Ag+ door radioactief zilver (in ionische vorm). Het radioactief zilver kan makkelijk aangetoond worden in een oplossing. Zo kan men dus in de praktijk aantonen dat wanneer er geen uitwendig waarneembare veranderingen meer zijn, dat er toch nog radioactief zilver aanwezig is, ook als we extra ijzer(II)oplossing toevoegen. 1.2 Verklaring aan de hand van het botsingsmodel Effectieve botsingen tussen Ag+ en Fe(II) leiden tot de vorming van vast Ag en Fe(III). Maar zodra deze laatste gevormd zijn, is er ook kans dat zij effectief gaan botsen, zodat er weer Ag+ en Fe(II) gevormd wordt. 1


Deel 9 Chemisch evenwicht

Related publications