Issuu on Google+

EC Školarac Računovodstvo BASL (Bojan Account System of Learning) Razvoj računovodstva – kratak istorijat „Da bismo znali ka čemu u budućnosti idemo, moramo prethodno da poznajemo našu prošlost.“ Javila se kao potreba za važnim događajima i to se prvi put ustanovilo još pre 6000 godina pre nove ere kod starih Vavilonaca, gde je pronađeno kako su na kožama od ustreljenih životinja, obeležavali njihovu trenutnu imovinu i odakle su je pribavili. U našoj zemlji tj na prostorima Srbije pronađeni su prvi spisi obeležavanja imovine na papiru od 861 godine. Imovina je vođena najčešće u manastirima čak i u Hilandaru ,a u manastiru Studenica je vođena i obeležavana sva imovina (teritorija) tada kraljevine Srbije. Od 19. veka počinje potpuno nova era savremenih oblika izveštavanja kao što su bilansi stanja i uspeha, dok u 20. veku knjigovodstvo više nije moglo da ispunjava sve tražene uslove i oblike izveštavanja pa se stoga prešlo na naprednije oblike takozvano računovodstvo. Računovodstvo se deli na prosto i dvojno (dvojno se u nekim literaturama naziva još i dodatno „složeno računovodstvo“) Prosto knjigovodstvo beleže poslovne događaje na jedan neuređen, nesistematičan, nezaokružen način. Kod ove podele u prostom knjigovodstvu se ne evidentiraju sredstva i sopstveni kapital. Prosto knjigovodstvo se razvijalo tokom godina i ono je dovedeno u veoma dobro poznat i jednostavan princip vođenja poslovnih događaja, naročito danas uz primenu računara i poslovnih softvera. Dvojno knjigovodstvo se prvi put naziralo u Italiji još u 14. veku kod poznate trgovačke porodice Frančesko Di Marko. Međutim, njihov način vođenja poslovnih događaja nije bio skroz potpun, ali načine kako su oni pratili tj, kretanje njihovog novca je bio veoma sličan onom što mi danas učimo i radimo. Ipak dvojno knjigovodstvo je ipak nastalo u teritorijama bivše Jugoslavije ili preciznije u Dubrovniku. Njegov tvorac je dubrovčanin Benko Kotruljić koji je prvi napravio sistem konta i prostog knjigovodstva. On je napravio dvojno, a ujedno je prvi na nekin način definisao dnevnik, glavnu knjigu, pomoćne knjige... Nažalost dnevnik se danas uopše ne koristi, jer takav način praćenja poslovnih događaja je zamenio kompjuter kao i poslovni računovodstveni softveri. Kako to da je baš u Dubrovniku nastalo knjigovodstvo onakvo kakvo danas poznajemo? Postoji jedno veoma logično rešenje. Dubrovnik u to vreme bio veliki trgovački centar na Jadranu (ponajviše plemenitih metala i tekstila) gde su pristizali i odlazili brodovi ka raznim delovima sredozemlja i ostatka evrope. Kroz Dubrobnik je tada prolazilo mnogo različite robe sa različitim nabavnim i prodajnim cenama, mnogo različitih trgovaca koji su se cenjkali sa drugim trgovcima i koji bi nosili tu istu robu u svoje krajeve gde su je dalje prodavali lokalnom stanovništvu. Benkov otac je bio veliki trgovac koji je ponajviše trgovao sa Bosnom, Srbijom, Italijom i Španijom. Benko je počeo svoje obrazovanje u Dubrovniku da bi kasnije nastavio u Italiji u Napulju, gde je upoznao veliki broj trgovaca. Takođe je upoznao veliki broj njihovih problema oko praćenja stanja njihove imovine. U cilju rešavanja njihovih problema postavio je prva načela dvojnog knjigovodstva koja su pratila poreklo novca i u šta se novac trošio. Strana 1


Opšte računovodstvo

Related publications