Issuu on Google+

Centrale Markthallen Bulletin Officieel orgaan van de Centrale Markthallen, Jan van Galenstraat 4 te Amsterdam. Speciale krant gedrukt in 4 kleurendruk. oplage 22.000 stuks juni 1959 1959: 25 Jaar Centrale Markthallen Amsterdam. In de afgelopen 25 jaren is het streven van Gemeentebestuur en zijn vertegenwoordigers er voortdurend op gericht geweest, de Centrale Markt voor de handel, zoveel als practisch mogelijk was, tot een goed werkterrein te maken. Deze houding heeft VRUCHTEN afgeworpen en vergeleken met 1934 en de jaren daarvoor, is er veel ten goede veranderd. Dit moge bijvoorbeeld blijken uit de volgende beoordeling van een marktambtenaar. Toen in 1950 de grossiersvereniging “Onderling Belang” haar 50-jarig jubileum vierde, werd in het ter gelegenheid daarvan uitgegeven gedenkboek “Van Westertoren tot Markthal” een apart hoofdstuk gewijd aan “Luuk”, de chef der Centrale Markt, “de heer l. de Vries, thans gepensioneerd”. Van deze ambtenaar - en mager was hij geenszinswerd o.a. gezegd: “Hij is niet zijn ge- Toekomst Wat de volgende 25 jaren zullen brengen ligt in de schoot der toekomst verborgen. Veel zal daarbij afhangen van de mate, waarin Amsterdam zich als wereldstad zal ontwikkelen en welke wijzigingen er op het gebied van de teelt en de voorziending van voedingsmiddelen zullen plaatsvinden.Wijsheid en beleid van handel en overheid zullen in onderlinge samenwerking ongetwijfeld ook in de voor ons liggende jaren de juiste koers weten te bepalen, tot zegen van de Centrale Markt in het bijzonder en tot meerdere glorie van ons goede en mooie Amsterdam. J.W. van Beeren wicht in goud, maar in diamant waard”. Luuk “de ontwarrer” heet het verder, want deze volkomen met de marktvergroeide figuur wist op zijn eigen wijze altijd wel oplossing voor de vele problemen, welke zich dagelijks op de markt voordeden. DE CHAMPIGNONS KOMEN IN DE MODE Een uitkomst op vleesloze dagen. Een delicatesse en toch niet duur. Vraag naar de interessante folder in onze Champignonstand Dankzij de in 1947 uitgevonden transistor is de komst van de draagbare radio niet meer te stuiten. Draagbare radio’s zijn er tegenwoordig zelfs in allerlei kleuren en modellen.


food center

Related publications