Issuu on Google+

Q1       Delårsrapport januari-mars 2011   Januari-mars     Försäljningsintäkter 1 052 (1 162) MSEK Rörelseresultat EBITA 116 (139) MSEK Rörelsemarginal EBITA 11,0 (12,0) procent Kassaflöde från den löpande verksamheten 152 (150) MSEK Väsentliga händelser   ”Den ljusning inom Marketing Solutions som vi kunde se under andra halvåret 2010 har under årets första kvartal övergått i en mer avvaktande efterfrågan. Business Information Solutions utvecklas stabilt men börjar nu, som förväntat, se effekterna av Skatteverkets övertagande av SPAR (Statens personadressregister) genom något minskad försäljning i segmentets SPAR-relaterade verksamheter. Organisk försäljningstillväxt om -1,5 procent Avvaktande efterfrågan inom Marketing Solutions och som förväntat lägre SPAR-relaterad försäljning Fortsatt tillväxt inom Credit Solutions och Software and Applications Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten Stärkt marknadsposition i Centraleuropa genom bolagsförvärv i Kroatien, Polen, Tjeckien och Slovakien Avtal tecknat om förvärv av Lindorff Decision och Lindorff Match i Norge.     Händelser efter balansdagen      Trots de utmaningar vi kan se inom vissa marknadssegment kan vi glädja oss åt ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten, en fortsatt tillväxt inom Credit Solutions och Software and Applications samt förbättrad lönsamhet i Product Information. Förvärv av Lindorff Match Avyttring av verksamhetsdel i Nederländerna Förvärv av återstående minoritet i Business Check Försäljningsintäkter Rörelseresultat EBITA MSEK MSEK 1 400 5 600 210 700 1 200 4 800 180 600 1 000 4 000 150 500 800 3 200 120 400 600 2 400 90 300 400 1 600 60 200 200 800 30 100 0 0 Q1 -10 Q2 -10 Q3 -10 Kvartal Q4 -10 Q1 -11 Rullande 12 månader 0 0 Q1 -10 Q2 -10 Kvartal Q3 -10 Q4 -10 Q1 -11 Rullande 12 månader Nyckeltal 2011 2010 2010/11 2010 jan-ma r 1 052 jan-mar 1 162 a pr-mar 4 341 jan-dec 4 451 Försäljningstillväxt, % -9,5 -6,6 -2,5 -6,1 Rörelseresulta t EBITA 116 139 512 536 11,0 12,0 11,8 12,0 MSEK Försäljningsintäkter Rörelsemarginal EBITA, % Rörelseresulta t EBITA (exkl. rea resultat) 116 139 522 545 Rörelsemarginal EBITA (e xkl. rearesultat), % 11,0 12,0 12,0 12,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 152 150 466 464 Januari-mars 2011, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725 Under kvartalet har vi stärkt vår position i Centraleuropa väsentligt genom bolagsförvärv i Kroatien, Polen, Tjeckien och Slovakien. Vi har även tecknat avtal om förvärv av Lindorff Match och Lindorff Decision i Norge. Genom de norska förvärven blir Bisnode den ledande leverantören av kredit- och marknadsinformationslösningar i Norge. En marknadsledande position ger förutsättningar för tillväxt, ekonomiska skalfördelar samt ökad lönsamhet, och är ett av de viktigaste elementen i vår tillväxtstrategi.” Johan Wall, VD och koncernchef 1 (12)


Bisnode delårsrapport Q1 2011

Related publications