Issuu on Google+

Editoriali Dituria islame, eksploruese e realitetit D I T U R I A I S L A M E Revistë mujore, fetare, kulturore e shkencore Boton Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës Prishtinë Kryeredaktor Mr. Rexhep Suma Redaksia Bahri Simnica, Driton Arifi, Mr. Fahrush Rexhepi, Mr. Flamur Sofiu, Nexhat Ibrahimi, Mr. Qemajl Morina, Sabri Bajgora, Dr. Sulejman Osmani Gazetar në redaksi Ramadan Shkodra Lektor Isa Bajçinca Korrektor Skender Rashiti Kopertina & Red. teknik Ymridin Trinaku Operator kompjuterik Nuhi Simnica Adresa “Dituria Islame”, Rr. “Bajram Kelmendi”, nr. 84. 10000 Prishtinë Tel & Fax. 038/224-024 www.dituriaislame.net E-mail: dituriaislame@hotmail.com dituriaislame@yahoo.com Parapagimi: Evropë 25 € Amerikë 40 USA $ Shtypi: “Koha” - Prishtinë Dorëshkrimet dhe fotot nuk kthehen! dituria islame / 227 Në këtë muaj u mbushën 24 vjet nga dalja e numrit të parë të revistës ‘Dituria Islame”. Ajo është bërë një revistë e dashur dhe e afërt për lexuesit për përmbajtjen dhe formën e saj të veçantë islame. Ajo në kopshtin e madh të shtypit shqiptar është një pemë me lule dhe me fruta, që nuk i kanë pemët e tjera. Dituria Islame në numrat e saj përhap një material publicistik të shkriftuar jashtë stereotipit apo monotonisë politizuese. Në të, çdo gjë është e natyrshme dhe aspak snobiste dhe tendencioze. Me këto veti ajo shkon drejt përsosjes së identitetit të saj dhe ngritjes lart të figurës së saj dhe bashkëpuntorëve që ka ajo, dhe vjen duke joshur përherë e më shumë lexues. Ka arritur të krijojë një profil të vetin mjaft të veçantë, pasi nuk mjaftohet thjesht me informimin e lexuesit, por edhe plotëson njohuritë e tij me rubrikat që sjell. Ajo tanimë është shndërruar në një eksploruese të realitetit jo në nivel republike, po edhe më gjerë. Ajo ka vendin e saj në skenën e medies në trojet shqiptare, si një revistë dinamike dhe e shkathët, që brenda këtyre viteve ka mundur jo vetëm të mbijetojë, por edhe të konkurrojë në tregun e vështirë dhe kaotik të shtypit të sotëm.Po fryma e gjallë e revistës, ndjeshmëria e lartë, shqetësimi i vazhdueshëm për gjendjen e myslimanëve në këto troje, të gjitha këto bënë që ajo të zërë vend të respektuar në mes simotrave të saj. Ajo arriti të sigurojë një komunikim aq të dëshiruar të revistës me lexuesin. Kjo revistë asnjëherë nuk i ka dhënë opinionit atë që ka dashur, por e ka ndier nevojën dhe obligimin që t’i jepte atë që duhej trajtuar, duke llogaritur se ai meriton një respekt dhe orientim të duhur në kohë dhe hapësirë. Profili i revistës “Dituria Islame”, tashmë i krijuar e i formësuar, garanton dhe e lehtëson rrugën e mëtejshme të saj, e njëherësh rrit përgjegjësinë për të ngritur më tej profesionalizmin, shpirtin e garës, të kërkimit dhe të iniciativës. “Dituria Islame” i ngjan një godine të ndërtuar me shumë mund e shumë sakrifica e sfida të mëdha, po me durim dhe me pasion, muaj pas muaji e vit pas viti, tullë pas tulle, dhe, në një sfidë mbi të cilën fillimisht shumë pak do të besonin, i rezistoi sistemit më të egër që ka njohur njerëzimi, pra komunizmit. Kjo revistë është udhëhequr nga dëshira për të prezantuar për vendin një zë të përgjegjshëm, të pavarur, jashtë kushtëzimeve të pushtetit politik e ekonomik, që gjithmonë preferojnë masmedie servile. Dhe kjo ka përcaktuar suksesin, vërtet gradual por gjithnjë më të qartë e solid. Është një gazetë simpatike që brenda logjikës së ekonomisë së tregut, ka arritur të bëjë më të gëzuar 24-vjetorin dhe një rrugë të gjatë e punë të mbarë në misionin e saj fisnik.Urime për 24-vjetorin e daljes së revistës “Dituria Islame” dhe me Emër të Zotit do të jemi në shërbim të plotë të informimit të popullit tonë dhe do të ketë befasi të këndshme në numrat dhe rubrikat e saj në të ardhmen. Në këtë numër pos të tjerash Mesazhi i Presidentit amerikan drejtuar Botës Islame 4 Dukuria e lypjes në mes nevojës dhe mashtrimit - (2) 7 Israja dhe Mi’raxhi, mrekulli të jashtëzakonshme 10 Argumente mbi Njësinë e Krijuesit 13 Domethënia akaidologjike e përshëndetjes islame “es-selamu alejkum” 17 Aktuale 52 3


Dituria islame nr 227

Related publications