Issuu on Google+

Biblioteke u nastavi 1.predavanje 14.11.2011. Aktivnosti školske biblioteke Saradnja školskih bibliotekara sa zaposlenima U Srbiji ima 1756 škola. Minimalni početni fond za osnivanje svake biblioteke je 3000 jedinica. Zadatak biblioteka je da sarađuju sa školama. Školske biblioteke imaju tri osnovne funkcije: vaspitno-obrazovna, bibliotečko-informaciona i kulturno-zabavna. Zadaci školske biblioteke su: uključivanje biblioteke u nastavu književnosti, razvijanje trajnih čitalačkih navika kod učenika, nastavljanje razgovora o pročitanom književnom delu u biblioteci. Bibliotekar treba da učeniku pomogne da razreši dilemu, da pronađe informaciju. Školska biblioteka razvija kod učenika vrline, ona je stecište informacija o autorima školske lektire. Prednost bibliotekara u odnosu na nastavnika u komunikaciji sa učenikom je u tome što on ne ocenjuje učenika i tu prednost treba da iskoristi. Bibliotekar treba da uputi učenike u korišćenje kataloga i da skrene pažnju na korišćenje biblioteke od strane nastavnika, na korišćenje priručne referensne litereture. Neophodna je stručna periodika i za nastavnike i za učenike, nabavka stručno-metodičkih časopisa, treba nabavljati multimedijalna dokumenta, omogućiti pristup internetu. U biblioteci se mogu odvijati različite vrste školskih časova: čas izlaganja, dijaloški čas, istraživački čas, književni čas, kviz čas, muzički čas. Pre održavanja časa, učenike treba upoznati sa samom bibliotekom. Primeri saradnje bibliotekara i nastavnika za delo „Stranac“ Alberta Kamija su: sukob mišljenja sa nastavnikom književnosti i nastavnikom filozofije, organizovanje izložbe sa nastavnikom likovnog. Neformalna atmosfera koja vlada u biblioteci idelna je za organizovanje različitih diskusionih tribina, kreativnih radionica, sekcija, klubova. Potrebna je dobra saradnja bibliotekara i nastavnika i dobro utvrdjen plan i program rada, koji će odgovarati uzrastu učenika. Mogu se organizovati predstavljanje knjiga i susreti sa piscima, s tim da pre toga treba učenike treba upoznati sa biografijom pisca i njegovim delima. Bibliotekar treba da pomogne u savladavanju početnih čitalačkih poteškoća kod dece koja uče da čitaju, koja nisu dovoljno motivisana. Za takvu decu treba birati kratke, zanimljive tekstove koji će ga ohrabriti. Uspeh je zasnovan na individualnom radu sa učenikom. Bibliotekar može da organizuje i časove javnog čitanja, dodatne nastave i slično. Cilj je stvoriti pouzdanog čitaoca i razviti umetnički ukus i kritički odnos prema delu, stvoriti čitaoca koji će se uvek vraćati biblioteci i da je koristi i za neformalno obrazovanje. Glavni cilj školske biblioteke je obrazovno-vaspitni. 1


Biblioteke u nastavi

Related publications