Issuu on Google+

Красимир Кънев ДИСКРИМИНАЦИЯТА И ЗАЩИТАТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ В НАГЛАСИТЕ НА МНОЗИНСТВОТО И СРЕД УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ Съдържание Увод 1 1. Дискриминационни нагласи сред мнозинството към уязвимите групи 3 2. Дискриминация и усещания за дискриминация сред уязвимите групи 2.1. Наемане на работа и трудова дейност 2.2. Услуги 2.3. Образование 2.4. Семейство и междуличностно общуване 2.5. Архитектурна среда 2.6. Изповядване на религия 2.7. Отношения с органите на реда 2.8. Медии 8 3. 15 8 9 10 11 13 13 14 14 Усещане за подкрепа и за ефективност на действащата система за защита от дискриминация Заключение 17 Увод Изследването на дискриминационните практики, на нагласите към дискриминиране сред мнозинството, както и на усещанията, преживяванията и действията по отношение на дискриминацията сред уязвимите групи в България е от особено значение за ефективната реформа на съществуващата система за защита от дискриминация. Такава реформа е немислима без проследяването на обхвата и 1


Дискриминацията и защитата от дискриминация в нагласите на мнозинството

Related publications