Issuu on Google+

woord@berg-en-dal kwartaalblad van die ng kerk berg-en-dal posbus 28048, danhof 9310 <woord@berg-en-dal.org> jaargang 5 no 1 September 2009 “My probleem is die kerke...” – Jonathan Jansen • Rektor spreek kerklike gewete aan - Jan Lubbe Die laaste besoek tydens vanjaar se uitreik van ses Reformatoriese kerke na gesagsdraers in die Bloemfontein- en Botshabelo-gemeenskappe, het 'n heel ander dimensie aan hierdie aksie gegee. Hierdie keer het die leiersfiguur wat besoek is, nie net vriendelik geluister na die getuienis wat aan hóm gebring is nie, maar die uitnodiging aangegryp om sy ideale en probleme met die uitreikspan te deel met die oog op gebed, en die span met 'n sterk boodskap na hul kerke teruggestuur: “Die kerke is nog nie deel van die oplossing nie”, aldus prof. Jonathan Jansen, nuwe rektor van die Vrystaatse Universiteit. Op 7 September het 'n uitreikspan bestaande uit dr. Andries Hoffman, ds. Petrus Mokoena en mev. Keta (algar van die NG Kerk in Afrika Botshabelo), en ds. Jan Lubbe van Berg-en-Dal die nuwe rektor gaan besoek. Dit was deel van 'n geslaagde aksie om gesagsdraers in ons samelewing te ondersteun en waaraan meer as vyftig Afrikaanse-, Engelse- en Sotho-lidmate van Berg-en-Dal, die DRC Andrew Murray, die NGKA en VGKSA Botshabelo, die Geref. Kerk Bloemfontein-Noord en die Lutherse Kerk deelgeneem het (berig op bladsy 3). Prof. Jansen is 'n Christen en beskou sy werk by die Universiteit as 'n roeping om studente voor te berei en akademies toe te rus sodat hulle ons land kan help genees. Maar, het hy gesê, die kerke help nog nie genoeg om die grootste probleem in ons samelewing tans - onversoenlikheid en vooroordeel jeens mekaar - op te los nie. Allerhande verskonings word aangevoer waarom wit en swart studente steeds apart bedien word. “Waarom sê die NG Kerk se naam nie ook 'in Afrika' nie?”, wou hy van die uitreikspan weet. Dr. Andries Hoffman sien die ontmoeting met prof. Jansen as baie betekenisvol: “Ons het die rektor gaan sien en toe word daar vir ONS gepreek! Want prof. Jansen voel dat die kerk hom nie help in sy ideaal dat studente van verskillende kultuurgroepe mekaar allereers as skepsels van God moet sien nie - al moet hulle ook waardering hê vir mekaar se kultuur en geskiedenis. Hy voel wanneer studente teruggaan na hul kerke, word hulle weer uitmekaar geskeur. Daaroor wil hy graag met die kerke praat. En toe mev. Keta vir hom in Sotho bid en sommer ook vir die kerke wie se kop hy so gewas het, toe moet ons agterkom dat onse Professor tot Sotho ook verstaan (behalwe die Afrikaans, Engels, Xhosa en Frans!). Kom ons bid vir hom en die Universiteit, en vir hierdie jongmense in wie se hande die toekoms van ons land is.” Met 'n loflied die lente in! Vyf kore, vier orreliste, 'n psalmdigter en 'n singende gemeente. Die oorgang van winter na lente het vanjaar in Berg-en-Dal met 'n lied gebeur - 'n lenteloflied. Berg-en-Dallers het die afgelope kwartaal 'n fees van gemeentesang en kerkmusiek soos min beleef. Op Sondag, 26 Julie - ná die Saterdag toe Bloemfontein 'n historiese oorwinning van die Springbokke oor die All Blacks gesien het (!) - het die Drakensbergse Seunskoor ons gesamentlike erediens opgeluister. Die koor, onder leiding van Johann van der Sandt, het die erediens met 'n aangrypende Zulu-gebed begin en daarna die gemeente tot lofprysing opgeroep met hul uitvoering van “Wees bly almal, sing met 'n geskal!” (JS Bach). 'n Tweede gebed is gesing - “O good Jesus who came to redeem us” (Palestrina) - en aan die einde van die diens 'n lofverheffing: “Gloria in excelsis Deo”. 'n Besondere kennismaking met die Psalms het op 16 Augustus gevolg, toe die bekende Afrikaanse digter, Lina Spies, Berg-en-Dal besoek het. In twee eredienste het sy getuig oor haar liefde vir die Psalms as gebede van God se volk en oor die proses waardeur sy gegaan het met die omdigting daarvan vir die Liedboek van die Kerk (2001). Psalm 8 - die teks van Na bl 2 BINNE Hulle het ons laat sing - dankie! Jo-retha Smit (solis), Leonore Kloppers en Deon Lamprecht (orrel), Johan Cromhout (begeleiding en organisasie), Marilise van Rooyen (dirigent Grey Kollege en St. Michael's) en Corné van Pletzen (dirigent Hoërskool Sentraal) - musici wat aan die geslaagde Lentelofprysing op 6 September deelgeneem het. Die middagprogram wat deur bykans 600 mense van regoor die stad bygewoon is, is ook opgeluister deur die trompetspel van Kobus van Wyk en Braam van Tonder. Nog foto's op bladsy 2 en 11. Geseënde uitreik na leiers.................................................................3 Ekonomie & geldsake........................................................................4 'n Milde winter....................................................................................5 Angus & Lina .....................................................................................7 Wat is Gereformeerd? (II) ..................................................................9 Camisardkamp .................................................................................11 Kerkmuis .........................................................................................12


Kwartaalblad-sept-2009

Related publications