Issuu on Google+

Образовни стандарди за крај обавезног образовања за математику са примерима задатака МА.1.1.1. Ученик уме да прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне). Задатак Повежи линијама једнаке бројеве као што је започето: 3 10 10 3 3 2 2 5 Три половине Две петине Десет трећина Три десетине Пет половина Решење


Mala matura - zbirka zadataka iz matematike

Related publications