Issuu on Google+

Zgodovina Alkimije aurum nostrum non est aurum vulgi (naše zlato ni isto kot zlato množic) Zlato sije in sveti skozi vsa stoletja človeštva. Nikakršna druga kovina ni tako zelo osvojila vsa poglavja človeške zgodovine kot ravno zlato. Morda je ljudi s svojim bleščanjem spominjala na sonce in zvezde in na nekaj nerazumljivega in božanskega. Z njim so si krasili telesa, da bi pokazali ljudem svojo podobnost z bogovi. Zlato je bila skrivnostna kovina, za katero ni bilo znano kako, jo pridobivajo. Celo Herodot, ki ga lahko imamo za zelo treznega pisca tedanjega časa, pripoveduje zelo fantastično zgodbo o njegovem pridobivanju. Vsekakor je vzburjalo domišljijo ljudi, ki so ustvarili različne zgodbe in legende o njem. Prvotna formula njegovega pridobivanja pa je takšno skrivnostno znanje kot kasnejša alkimija. Diodor je prvi opisal dejanski postopek pridobivanja zlata, ki so mu ga zaupali Egipčani svečeniki Horusa: Zlata ruda se zdrobi v prah, nato se izpira z vodo, kjer delci prahu, ki vsebujejo zlato, obležijo na dnu posode, to je fizikalna metoda ne kemična. Potem pa sledi to kar je alkimistom tisočletja belilo glavo: Težki prah stopijo s svincem, kjer se zlato loči od zemlje, za kar je potreben ogenj, ki je tretji element po zemlji in vodi. Vendar postopek gre še dalje, kjer nato kuhajo svinec in sol. Nato vse stoji pet dni v posebnih posodah v katerih nastane sublimacija in žlindranje nakar se na dnu talilnega lonca pojavi čisto zlato. Sloves, da je alkimija umetnost pridobivanja zlata se, je ohranila še do danes, čeprav je njeno bistvo zelo skrivnostno in zaobjema zelo različna področja. Njen duhovni svet se razteza čez vsa stoletja vse od pozno antične dobe. To obdobje je bilo preplavljeno z novimi učenji, kjer je bilo krščanstvo zgolj ena od mnogih orientalskih sekt. Alkimija kot idejno kompleksna doktrina je svoj zagon lahko dobila samo z dodatnim elementom, ki ga je našla v gnostično-dualističnih idejah. Od tukaj naprej se je poskušala kristalizirati kot nauk, ki so ga Arabci prenesli v novo dobo. Prvi dve začetni črki AL kažeta na signaturo islamske znanosti kot, so Alkali, Alkohol in Algebra. Pri Arabcih je beseda „alkimija“ istega pomena kot pri Grkih „chima“ in pomeni vlivanje kovin. Grška beseda „chima“ pa je lahko povezana z egipčansko besedo „kemt“ ki pomeni črno plodno Nilsko blato ali mater življenja. V skoraj sedemsto let trajajočim Rimskim cesarstvom je veljalo pravilo, da vse, kar ni rimskega, je zavito v meglo neznanja in za samozavestne Rimljane neobstoječe. Kljub temu uporu vsemu kar ni rimskega to, ni motilo treznega trgovskega poslovanja z vsemi. V bližnjem severu vzhodu so


Zgodovina Alkimije

Related publications