Issuu on Google+

19.429 anun¡uri 78. BRANªAMENTE apå, racord canal, recep¡ie acte Apa Nova, înlocuiri bran¿amente canalizåri, repara¡ii; 021.434.32.76/ 0720.506.819/ 0760.727.231 79. BRANªAMENTE de apå, canalizåri, gaze, curent, cu contract executå firmå autorizatå; 0720.256.484/ 0760.331.282 80. CABANUºE din lemn, OSB ¿i lambriu, izola¡ii cu polistiren extrudat ¿i expandat, acoperi¿uri cu tablå zincatå cutatå, case la ro¿u sau la cheie, tencuieli decorative. 0720.215.684 81. CADASTRU ¿i intabulare în regim normal sau urgen¡å, pre¡uri mici; 0731.471.112/ 0745.810.946 82. CADASTRU ¿i intabulare, în Bucure¿ti ¿i împrejurimi; 0723.736.479 1. ACCESORII ACOPERIª EXECUTÅM CU MATERIALUL NOSTRU SAU AL CLIENTULUI, MONTÅM PARAZÅPEZI ªI ORICE FEL DE REPARAºIE; 0745.919.929 2. ACCESORII acoperi¿, lucråri de la acoperi¿uri noi pânå la remedieri infiltra¡ii, de asemenea ¿i co¿uri fum inox, pre¡uri fårå concuren¡å; 0751.359.560  ACCESORII, ACOPERIª DIN TABLÅ ZINCATÅ LINDAB ªI ORICE REPARAºIE, GARANºIE ªI SERIOZITATE; 0755.665.261 3.  4. ACOPERIª de orice fel, dulgherie din tablå zincatå, jgheaburi ¿i burlane ¿i orice fel de repara¡ie, pre¡ de crizå; 0747.552.222 ACOPERIª executåm, din tablå zincatå+ jgheaburi ¿i burlane ¿i mici repara¡ii dulgherie, reducere pensionari 10%; 0733.117.789 5. ACOPERIª, accesorii dulgherie, mansarde ¿i ¿arpante, orice repara¡ie, pre¡uri de crizå; 0742.782.063 Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore. 6.  ACOPERIª, DIN TABLÅ ZINCATÅ ªI TABLÅ LINDAB, REPARAºII DULGHERIE; 0729.760.608 7.  8. ACOPERIª, executåm din orice tip tablå, accesorii jgheaburi, burlane, tubulaturå; 0761.058.488 18. ACOPERIªURI din Lindab, +repara¡ii+ gulgherie, transport inclus provincie, manopera 1,5 {/mp; 0766.375.601 34. ALPINIªTI utilitari executåm deszåpeziri acoperi¿uri la mare înål¡ime, descongestionåm ¡ur¡urii etc.; 0727.544.273 ACOPERIª, executåm, din tablå Lindab, ¡iglå metalicå cu materialele noastre sau ale clien¡ilor, repara¡ii dulgherie; 0786.426.336 19. ACOPERIªURI repara¡ii 35. AMENAJÅM apartamente, birouri, 9. ACOPERIª, HIDROIZOLAºII PROFESIONALE DIN MATERIALUL NOSTRU SAU AL CLIENTULUI, GLAFURI, ROSTURI, TABLÅ LINDAB, ZINCATÅ ªI ORICE MODEL; 0729.477.752 10. ACOPERIª, jgheaburi, burlane, accesorii, dulgherie, ¡iglå metalicå, glafuri, reduceri în luna decembrie; 0755.828.619 11. ACOPERIª, montåm ¡iglå metalicå tip Lindab+ accesorii, cu materialul nostru, pre¡uri de la 9 {; 0786.444.668 12. ACOPERIª, montåm, din ¡iglå metalicå tip Lindab, 1,5 {; 0745.919.929 13. 14. ACOPERIª, orice fel de dulgherie din tablå zincatå, jgheaburi ¿i burlane ¿i orice fel de repara¡ie, pre¡uri mici. Seriozitate; 0732.556.649 ACOPERIª, TABLÅ LINDAB, DULGHERIE, PREºURI AVANTAJOASE; 0761.058.226 15. 16. ACOPERIª, tablå zincatå, dul- gherie, vopsitorie, burlane ¿i jgheaburi, repara¡ii; 0721.801.160 17. ACOPERIªURI accesorii, amena- jari interioare ¿i exterioare, constructii case, finisaje, glet, izola¡ii, montåm parchet convenabil, placåri polistiren, renovari, rigips, ¿ape, tencuieli, zidårie, zugråveli; 0722.611.667 constructii.generale@yahoo.com urgente din tablå zincatå, Lindab, jgheaburi, burlane etc., ghene gunoi, vopsitorii, dulgherii, 23 % reducere pt. pensionari, rog seriozitate; 0769.890.313 20. ACOPERIªURI reparåm orice tip de acoperi¿ din tablå zincatå ¿u Lindab, urgente, jgheaburi, burlane, reducere 20 % pt. pensionari; 0733.407.331 21. ACOPERIªURI tablå zincatå, jgheaburi, burlane, vopsitorii, glafuri, dulgherii, reducere 22 %; 0749.811.297 22. ACOPERIªURI, case, apartamente, zugråveli, gresie, faian¡å, tencuieli, fose, polistiren, etc; 0723.699.826 23. ACOPERIªURI, jgheaburi ¿i burlane, ¡iglå metalicå tip lindab, accesorii cu sau fårå materialul clientului, mici repara¡ii deblå, ghene de gunoi, pre¡ crizå; 0748.963.138/ 0730.722.809 24. ACOPERIªURI, la cererea clientului, ¡iglå metalicå ¿i accesorii. Montåm ¿i facem repara¡ii urgente. Dulgherie mansarde, reducere 20 %; 0720.765.366 25. ACOPERIªURI, Lindab, aticuri, dulgherie, pre¡uri de producåtor; 0764.094.519 26. ACOPERIªURI, mansarde, ¡iglå metalicå, jgheaburi + alte accesorii, repara¡ii urgente, rog seriozitate, 25 %; 0731.438.356 27. ACOPERIªURI, repara¡ii urgente din tablå zincatå, Lindab, jgheaburi, burlane etc., ghene gunoi, vopsitorii, dulgherii, 20 % reducere pt. pensionari, rog seriozitate; 0757.970.583 28. ACORDURI de mediu, autoriza¡ii, avize, certificate de urbanism, autoriza¡ii de construire, proiectare, PUD, PUZ; 0722.558.937 29. AER condi¡ionat, montaj, reamplasåri, service, frigidere, casnice, comerciale, încårcåri freon; 0766.238.355/ 0746.241.986 30. AER condi¡ionat: constatare repara¡ii, service, încårcåri, recuperåri freon, specialist aer, pre¡uri bune; 0744.207.216 31. ALPINISM utilitar, repara¡ii acoperi¿, burlane, jgheaburi, hidroizola¡ii terase, subsoluri, zugråveli, amenajåri interioare, placåri polistiren etc., 10 {; 0733.591.139 office.romexport@gmail.com www.uniqueteam.aaz.ro 32. ALPINISM, execut placåri polis- tiren, repara¡ii rosturi, repara¡ii, confec¡ionare, montare jgheaburi, burlane, acoperi¿uri; 0744.372.095 33. ALUMINIU Tâmplårie PVC Rehau Germania, 25 - 30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp; glafuri, plase insecte, super pre¡uri ptr. lucråri mari ¿i foarte mari. Azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www.deisnperfect.ghidul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro case/ vile, lucråri complete la standarde occidentale, pre¡uri mici ¿i termene scurte garantate contractual, 10 ani garantie, transport gratuit materiale si moloz, redare la cheie, recomandari; 031.4041629/ 0740.241.754/ 0721.330.700 office@amenajarisiconstructii.ro http://www.amenajarisiconstructii.ro 36. AMENAJÅM apartamente, case, glet, lavabilå, gresie, faian¡å, parchet, rigips, instala¡ii electrice ¿i sanitare. Execu¡ie rapidå, calitate garantatå. 0722.400.497 37. AMENAJÅM apartamente, case, rigips, pere¡i despår¡itori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Execu¡ie rapidå, calitate garantatå. 0722.400.497 38. AMENAJÅM apartamente, case, vile, renovåri, repara¡ii, montaj faian¡å, gresie, parchet, gips - carton, granit, marmurå, traventin, lambriu, tavane casetate, plafoane false, zidårie, tencuieli, interior - exterior, îndreptat glafuri, aplicare tapet, glet, zugråveli, instala¡ii sanitare, termoizola¡ii fa¡ade: SC Ioni¡å Construct SRL, garan¡ie între 1 ¿i 10 ani; 0726.755.449/ 021.221.56.49/ 021.221.56.46 amenajari_ionita@yahoo.com www.amenajariionita.ro 39. AMENAJÅM termoizola¡ii fa¡ade, pentru case/ vile, clådiri birouri ¿i industriale, placåri polistiren EPS ¿i XPS, armare plaså din fibrå de sticlå, aplicåri tencuieli decorative, amenajåm, fax; 021.221.56.46/ 0726.755.449/ 021.221.56.49 amenajari_ionita@yahoo.com/ amj@amenajariionita.ro www.ionitaconstruct.ro/ www.amenajariionita.ro 40. AMENAJÅM apartamente, case, ¿ape, ¿ape colorate pentru cur¡i interioare, garaje, glet, tencuialå, gresie, pavele. Execu¡ie promptå, calitate garantatå. 0722.400.497 41. AMENAJÅRI apartamente, case, faian¡å, gresie, gleturi, tapet, zugråveli, parchet, u¿i, placåri, pre¡uri bune; 0729.971.647/ 0763.991.673 42. AMENAJÅRI apartamente, glet, lavabil, rigips, polistiren, parchet laminat, gresie, faian¡å, sanitare, electrice; 0729.662.794 43. AMENAJÅRI apartamente, gresie, faian¡å, rigips, zidårii, zugråveli, tencuieli, ¿ape, parchet, demolåri, polistiren, instala¡ii, etc.; 0766.261.942/ 0745.064.786 49. AMENAJÅRI interioare ¿i exterioare, lucråri de hidroizola¡ii, schimbare tablå aticuri, termoizola¡ii terase de bloc, zugråveli scåri de bloc. Pre¡uri de crizå; 0769.404.457/ 0726.010.164/ 021.324.64.84 www.hidroizola¡ii-totalcomprest.ghidul.ro 50. AMENAJÅRI interioare ¿i exte- rioare, tencuialå, tinci, glet + vinarom, ¿apå, gresie, faian¡å, parchet, izola¡ii ¿i hidroizola¡ii, etc., totul la o calitate deosebitå. Oferim garan¡ie; 0722.409.407 www.sc.pepconstruct.ro 51. AMENAJÅRI interioare, apartamente, zugråvealå, glafuri la termopan, cer ¿i ofer seriozitate; 0726.185.661 44. AMENAJÅRI faian¡å, gresie, 15 L/mp, zugråveli glet 6 L/mp, lavabil 4 L, tencuieli 8 L, rigips 13 L, instala¡ii sanitare; 0724.026.829 52. AMENAJÅRI interioare, execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate si profesionalism referinte la cerere si nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com 45. AMENAJÅRI gresie, faian¡å 15 L, 53. AMENAJÅRI interioare, execut tencuialå 8 L, ¿apå 10 L, polistier 15 L, rigips 15 L, parchet 10 L, glet 5 L, lavabilå 5 L, apartamente la gata; 0720.169.176 46. AMENAJÅRI int./ext. profesionale: glet, faian¡å, gresie, rigips, vinarom, parchet, tencuit, ¿ape, etc.; 021.345.65.19/ 0744.316.918/ 0767.417.284 47. AMENAJÅRI interioare execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referinte la cerere si nu in ultimul rand calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com 48. AMENAJÅRI interioare execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referin¡e la cerere ¿i nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referinte la cerere ¿i nu in ultimul rand calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com 54. AMENAJÅRI interioare, execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referin¡e la cerere ¿i nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com 55. AMENAJÅRI interioare, execut prompt, serios lucråri la cele mai mici pre¡uri: gresie, faiantå, zugråvit, vopsit, glet, rigips, parchet izolatii, hidroizolatii, ¿ape, tencuieli, placari osb, lambriu montaj usi; 0727.320.458 56. AMENAJÅRI interioare, exterioare, rigips, faian¡å, gresie, inst. sanitare, electrice, parchet; 031.409.75.99/ 0722.672.572/ 0763.267.087/ 0747.167.078 57. AMENAJÅRI interioare, faian¡å, gresie 17 L/ mp, instala¡ii sanitare, gåuri hote, zugråveli, rigips 15 L, polistiren 15 L, parchet 9 L, pre¡uri de iarnå; 0724.471.113 58. AMENAJÅRI interioare, încålzire electricå în pardosealå, protec¡ie înghe¡ (jgheaburi, burlane, dolii, terase exterioare, scåri exterioare, acces auto, trotuare, protec¡ie înghe¡ conducte), firmå cu experien¡å, garan¡ie 12 ani, produse Tyco Belgia; 0726.114.028/ 0730.725.555 office@incalzireinpardoseala.com.ro www.incalzireinpardoseala.com.ro 63. APOMETRE,! montaj, sigilåri, repara¡ii, instala¡ii sanitare, cupru, polipropilenå; 021.332.39.36/ 0722.141.866 64. ARHITECT autorizat execut con- venabil proiecte complete de locuin¡e în vilå, bloc, PUD, PUZ; 0744.559.952/ 0722.259.844 65. ARHITECT autorizat întocmesc documenta¡ii complete arhitecturå (DTAC, DDE) ¿i urbanism (PUD, PUZ), în vederea eliberårii autoriza¡iei de construc¡ie; 0740.241.328/ 0744.332.062 66. ARHITECT autorizat realizez proiecte arhitecturå cu instala¡ii rezisten¡å ¿i avize, convenabil; 0765.511.298/ 0749.080.799 67. ARHITECT AUTORIZAT, AUTORIZAºII CONSTRUIRE, ARHITECTURÅ COMPLEXÅ, LOCUINºE, VILE, MAGAZINE, HALE, CONSOLIDÅRI, EXTINDERI, MANSARDÅRI; 0724.642.436/ 021.314.19.96/ 021.315.20.81 68. ARHITECT autorizat, documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire/demolare DTAC-proiect complet (arhitectura+rezistenta+instalatii+obtinere avize), vizualizare 3d exterior si interior, preturi avantajoase; 0724.917.322 cgarh@yahoo.com 69. ARHITECT proiecte, vile blocuri, documentatii complete autorizatie de construire DTAC, 4.9 {/ mp -studiu 3D inclus in pret, PUD PUZ, proiectare specialitati, structura, instalatii, expertize, obtinere avize, 4,90 {/ mp; 0727.352.921/ 021.666.37.92 dan.zamfirescu@arhitect.biz www.arhitect.biz 70. ARHITECTURÅ, rezisten¡å, instala¡ii, autoriza¡ii construire, expertize tehnice, certificat energetic, PUD, PUZ, 8 {/mp; 0764.701.500/ 0764.701.510 60. AMENAJÅRI interioare, tencuialå, tinci, glet, vinarom, ¿apå, gresie, faian¡å, montåri u¿i, glafuri la termopane; 0726.185.661 74. AUTORIZAºII de construc¡ie certificate urbanism avize proiecte orice aprobåri extinderi modificåri recompartimentåri balcoane PUZ-uri scoateri din circuitul agricol cadastre; 0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com www.globus-geoproiect.ro 62. AMENAJÅRI, zugråvim apartamente, vile, spa¡ii comerciale, scåri de bloc la preturi accesibile pt orice buzunar. Ex pre¡: glet 5 L/ mp, rigips 12 L/ mp, faian¡å 20 L/ mp, etc. Avem referin¡e în domeniu; 0785.350.324 amenajari@yahoo.com 300, 400 L, teren 700 L în 7 sau 21 zile lucråtoare; 0730.725.621/ 0753.854.102 85. CANADA, case lemn, experien¡å stråinåtate cherestea umiditate max 12%, geluita, 4 fete, ofer consultanta alegera proiectului de casa calculatie de costuri 60 ron/h. Efectuez toate operatiile care tin de o casa reparatii; 0722.939.565/ 0761.749.204 dragut_george59@yahoo.com 86. CASE la rosu, la cheie, scari de bloc, amenajari apartamente, parchet, tencuieli, gleturi, gresie, faianta, zugraveli, SC executa, garantie, seriozitate, factura se fac reduceri de pina la 20% manopera/ materiale; 0748.242.475 danutdorel@yahoo.com www.danyconstruct.wgz.ro 87. CASE la ro¿u, p+ e+ m, 220 mp, cåråmidå sau BCA, plata pe etape fårå avans, 26.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructii-case-andore.ro 88. CENTRALE termice, aer condi¡ionat, service, autorizåri, puneri în func¡iune, inginer autorizat ISCIR, Romstal, Buderus, Bosch; 0722.337.819/ 021.314.15.97 89. CONFECºII metalice, solicit executia de confectii metalice industriale, tabla, dotare minima a executantului: ghilotinå, abkant, valt roluit toate L= 2m, 1,5 {/ kg; 0722.284.997 90. CONFECºIONEZ din fier forjat sau profile metalice - grilaje, mobilier decorativ, supor¡i, por¡i, garduri, scåri, balustrade, diverse structuri, în regim de urgen¡å cu pre¡uri începând de la 80 L/ mp; 0767.468.036 www.bendeto.dap.ro 91. CONFECºIONEZ grilaje metalice, por¡i, garduri, balustrade, scåri, urgent, negociabil, seriozitate; 0726.995.598/ 0761.619.091 72. ATELIER bobinaj, rebobinåri repara¡ii motoare electrice: pompe, hidrofoare, ventilatoare, transformatoare, garan¡ie; 0723.671.112/ 0744.584.318/ 0740.871.320 www.spitaluldemotoare.ghidul.ro 73. AUTORIZAºIE de construire inclu- tencuieli, placåri gresie, faian¡å, glet, lavabil, decorativå, rigips, parchet, renovari, acoperi¿uri la preturi convenabile si negociabile. Disponibil si pentru urgente, 0734.206.123/ 0786.619.470 totalmi@yahoo.com 84. CADASTRU, intabulare apartament 71. ARHITECTURÅ, structurå, instala¡ii, proiecte complete pentru case, expertize ¿i consolidåri; 0722.644.544 proiectare.case@gmail.com www.proiect-casa.ro 59. AMENAJÅRI interioare, lavabil, faian¡å 13 L/mp, vinarom 120 L camera, izolat balcoane, gleturi, negociabil; 0726.553.244/ 0726.553.488 61. AMENAJÅRI, executam zugraveli, 83. CADASTRU ¿i intabulare: experti cadastru autorizati va ofera servicii de calitate la cele mai mici preturi in domeniul lucrarilor de cadastru si intabulare si a masuratorilor topografice. Adrian Ro¿oga; 0769.212.861/ 0726.328.374 cadastrumasuratori@gmail.com www.cadastru-masuratori.ro siv proiect (arhitecturå, rezisten¡å, instala¡ii), avize, studiu geo, studiu topo, expertizå tehnicå prin A.C.P.C.I. SRL; 021.220.16.31/ 0744.873.196 75. BALUSTRADE ¿i scåri interioare din inox; 0744.754.131/ 0786.852.299 76. BALUSTRADÅ, ¡eavå påtratå, rotundå, fier forjat, inox, scåri elicoidale, pre¡uri mici negociabile. 0724.977.708 77. BRANªAMENT apå, canalizare, separåri, recep¡ie-contract Apa Nova, repara¡ii, înlocuiri ¡evi vechi 0721.390.290/ 0761.077.013 CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


Anuntul Telefonic - editia din 17.12.2010

Related publications