Issuu on Google+

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (136) Vânzãtoare cu experienta, urgent angajez pt magazin alimentar, zona Militari Apusului, salariu 1000-1200 program avantajos, traistarutrading@ yahoo.com, Tel: 0214343431, 0763680208 é Fotomodel! Artist Fotograf caut model feminin pentru fotografie nud artistica. Pt modele deosebite ofer intre 200 si 300 RON/sedinta + DVD cu 10-30 imagini prelucrate. Garantez confidentialitate! Trimite e-mail cu CV + poze fotoartmania@gmail.com, fotoartnude.blogspot.com/, Tel: 0733753116 n Personal curatenie - Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net: 650-800ron. 0722763974, Tel: 0212244658, 0729005137 V id e o c h a t - A b s o lv e n te pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Divino Studio îþi oferã posibilitatea de a câºtiga 3 0 0 0 E u ro / l u n ã . C o n d i þ i i high-class, b o n u s u ri, http://www.divinostudio.ro, Tel: 0737361297 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243 Sindicatul Românilor din Strãinãtate în dialog cu românii de pretutindeni é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574 Exercitarea dreptului de ºedere în Belgia (partea I-a). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Pentru exercitarea dreptului de ºedere în Belgia, cetãþenii strãini trebuie sã parcurgã obligatoriu anumite proceduri. Una dintre acestea este procedura de înregistrare. De la 1 ianuarie 2007, odatã cu aderarea României la Uniunea Europeanã (UE), cetãþenilor români le sunt aplicabile prevederile Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberã circulaþie ºi ºedere pe teritoriul statelor membre pentru cetãþenii UE ºi membrii familiilor acestora. De la aceeaºi datã, cetãþenii români au aceleaºi drepturi de acces ºi de rezidenþã pe teritoriul Belgiei, ca ºi cetãþenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene, cu excepþia accesului pe piaþa forþei de muncã. De la 1 ianuarie 2007, cetãþenii romani nu au nevoie de vize pentru a intra în Belgia. Totuºi cetãþenii romani, ca ºi resortisanþii celorlalte state membre ale Uniunii Europene, trebuie sã prezinte la frontierã paºaportul sau cartea de identitate pentru a fi admiºi pe teritoriul Belgiei. Dreptul de rezidenþã pentru o perioadã mai micã de trei luni. Cetãþenii români care intenþioneazã sã rezide pe teritoriul Belgiei pentru o perioadã de pânã la trei luni, trebuie sã se adreseze autoritãþilor locale, în termen de 10 zile lucrãtoare de la sosirea lor în Belgia, prezentand paºaportul sau cartea de identitate. Acestea le vor elibera cetãþenilor români o „declaraþie de prezenþã”. În baza acesteia cetãþenii români au dreptul de a rãmane pe teritoriul Belgiei pentru o perioadã de pânã la 3 luni, fãrã a li se impune nici o altã condiþionare sau formalitate suplimentarã. Membrii de familie ai unui cetãþean al Uniunii care nu au cetãþenia unui stat membru, au dreptul de a rezida (locui) pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioadã de pânã la trei luni numai dacã îl insoþesc pe cetãþeanul UE ai cãrui membri de familie sunt. Dreptul de rezidenþã pentru o perioadã mai mare de trei luni. Un cetãþean român poate rãmane pentru o perioadã mai mare de 3 luni pe teritoriul Belgiei, dacã îndeplineºte una dintre urmãtoarele condiþii: 1. este angajat sau desfãºoarã o activitate independentã; .... continuare in pagina 2


AnuntAZ 1 noiembrie 2011

Related publications