Issuu on Google+

4. razred SLO AJ SKL E N Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole O U Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole Z lahkoto do znanja slovenščine! Zbirka nalog vsebuje: • 91 raznovrstnih nalog v 9 poglavjih po učnem načrtu, • strnjeno ponovitev učne snovi na koncu vsakega poglavja, • stopnjevanje nalog po zahtevnosti, • preizkus znanja za preverjanje naučenega s točkovnikom, • naloge Za brihtne glavce, ki presegajo snov 4. razreda, • rešitve v sredini zvezka. 5. 4. 5. 5. 6. razred razred razred razred razred SLO MAT MAT ANG ANG • razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh. Oglej si tudi: www.mladinska.com/ucbeniki www.mladinska.com/sola Z lahkoto do znanja • Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh. Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola AJ SKL E N Z lahkoto do znanja • Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh. Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola U AJ SKL E N U U U Z lahkoto do znanja • Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole AJ SKL E N O Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola AJ SKL E N O • razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh. Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole O • Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole O Z lahkoto do znanja AJ SKL E N O U Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole Z lahkoto do znanja AJ SKL E N O U Na voljo tudi zbirke nalog za višje razrede in druge predmete! Z lahkoto do znanja • Vadim, ponavljam in utrjujem znanje, • razumem tudi zahtevnejšo snov, • se dobro pripravim na preizkuse znanja, • izboljšam ucni uspeh. Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola • • • razumem tudi zahtevnejšo snov, se dobro pripravim na preizkuse znanja, izboljšam ucni uspeh. CENA 6,95 € www.mladinska.com/sola BG_SLO 4_oprema.indd 1 Oglej si tudi: www.mladinska.com/sola 11.10.5 15:13


Slovenščina 4, Brihtna glavca

Related publications