Issuu on Google+

STANDARDI ZNANJA Ocenjevalna lestvica: 10, 9 točk = odl (5) 8, 7 točk = pdb (4) 6, 5 točk = db (3) 4, 3, 2 točki = zd (2) 1, 0 točke = nzd (1) KRITERIJI Z OPISNIKI IN TOČKAMI ZA OCENJEVANJE PISNIH IZDELKOV Kriterij / točke 0 točk 1 točka 2 točki Vsebina je neustrezna Vsebina je delno Vsebina je ustrezna glede na glede na nalogo. ustrezna.mestoma je nalogo.Učenec vključuje CONTENTS/ preveč nepotrebnega skoraj vse potrebne vsebina ponavljanja ali premalo informacije. informacij. -Besedišče je preveč Besedišče je skromno. Besedišče je ustrezno glede pomanjkljivo za najbolj Učenec besedišče na nalogo. Učenec včasih VOCABULARY/ osnovno razumevanje. ponavlja, ne uporablja besedišče ponavlja, vendar Besedišče -Skoraj vse povedi novih besed. vključuje tudi nekatere nove (PRAVOPIS) vsebujejo pravopisne Mnoge povedi vsebujejo besede. napake. pravopisne napake. Nekaj povedi vsebuje pravopisne napake. -Jezikovna sredstva so Uporablja predvsem Jezikovna sredstva so GRAMMAR/ nepravilna, neustrezna in/ osnovne slovnične večinoma pravilna in ustrezno Jezikovna ali zelo skromna. strukture, vendar se tudi rabljena. Včasih uporabi sredstva pri teh pojavljajo napake, kompleksnejše strukture – ki pa v celoti ne ovirajo tudi z napakami, ki presegajo razumevanja. raven. - Misli so tako Misli so izražene Misli so ustrezno in dokaj STRUCTURE/ fragmentarne ali nelogično razumljivo. Pojavlja se logično nanizane. Stavki so Zgradba in izražene, da je sporočilo nedoslednost pri nizanju povezani, uporabljena so tudi koherentnost moteno. Kohezivnih (npr. le-teh. povezovanje kohezivna sredstva. Zgradba besedila zaimki, dol.členi, stavkov je šibko. besedila je vidna. substitucije, izpusti, vezniki) sredstev ni. 3 točke Vsebina je ustrezna. Učenec vključuje vse potrebne informacije in jih mestoma primerno in ustvarjalno širi. Besedišče je ustrezno. Učenec vključuje nove besede, mestoma uporablja besedišče, ki presega povprečna pričakovanja. Skoraj nobena poved ne vsebuje pravopisnih napak. __________________________


Kriteriji ocenjevanja pisnih in ustnih izdelkov

Related publications