Issuu on Google+

Florence č a sopis moderního oše t řovat el s t v í s. 3 s. 12 s. 18 s. 24 Téma: Malá novela zák. č. 96/2004 Sb. Co přinese? Případová studie: Nemocná s Münchhausenovým syndromem Zkušenosti z praxe: Pooperační bolest v dětském věku Výzkum: Nefarmakologické ovlivnění obezity u dětí 11 Vychází pod patronací České asociace sester listopad 2010, ročník VI, 60 Kč/2,90 €, www.florence.cz FLORENCE 11/2010 47


Florence 11_2010

Related publications